Choose language

Close

Lennart Herlitz - Vägassistansmedarbetare

Mitt jobb börjar alltid med att jag kommer till garaget och tar ut min bil för dagen. Jag gör en daglig tillsyn, vilket innebär att jag kontrollerar bilens vanliga ljus, man kan kalla det en säkerhetskontroll. Jag kontrollerar också att bilen har komplett släckutrustning, absol, bensin, rökdykutrustning, defibrillator med mera. Efter att jag lämnat garaget meddelar jag Trafik Stockholm, som är vår ledningscentral, att jag är igång.  Jag åker till det område som jag för dagen är placerad vid, det är Södra Länken, Norra Länken eller ytväg- nätet. 

Vägassistans uppdragsgivare är Trafikverket och Stockholms stad. Vägassistans främsta uppgift är att skydda och varna andra trafikanter vid olika händelser. Samtliga vägassistansfordon är utrustade med ett krockskydd (TMA) som skyddar tredje part.
​Även en liten händelse får stora konsekvenser med långa köer som följd, vilket innebär stora samhällskostnader. Det kan vara fordonshaveri, bensinstopp, tappad last, trafikolyckor, påkörda portaler, stolpar, skyltar med mera. Jag brukar säga att vi är problemlösare på vägen.

En händelse som jag minns särskilt var när ett större kranfartyg vid namn Loodbrook valde fel väg och körde på Essingeleden i Stockholm med full fart. Bilister som körde på bron berättade att bron rörde sig en halvmeter i sidled. Första läget var att det var rasrisk, vilket gjorde att prio ett var att hindra att fler fordon kunde köra på bron i båda riktningarna. Efter det var vi tvungna tömma bron från fordon baklänges. Händelsen fick mycket stora konsekvenser för trafiken under lång tid.

Innan jag kom till Falck jobbade jag som trafikinspektör vid vägverket (körkortsprov) vilket var ett inrutat jobb, ständig tidspassning och allt var förutsägbart. Det som lockade mig med jobbet på vägassistans just det oförutsägbara, att inte veta vad som kommer att hända. Jag känner en tillfredsställelse i att kunna lösa problem på vägen som kommer trafikanterna tillgodo.

<< Tillbaka

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se