Choose language

Close

Richard Blomström - Marketing Specialist

Jag har arbetat på Falck sedan början av 2015. Marknadsföring och kommunikation är något jag brinner för och att få arbeta för ett så stark och respekterat varumärke med goda värderingar känns väldigt givande. Marknadsavdelningens huvudsakliga uppgifter är att hjälpa företaget uppnå sina affärsmål. Vi har tydliga och mätbara uppdrag från företagets ledning som sedan sätter ramarna för vårt arbete. Marknadsavdelningen arbetar med all kundkommunikation, både till potentiella kunder, befintliga kunder, partners samt även internkommunikation.
 
Att initiera och driva marknadsprojekt och kampanjer är både ett kreativt, strategiskt och analytisk arbete. Det kan krävas en hel del nytänkande och problemlösande för att på bästa möjliga vis, som är förankrat i strategi, få en idé till en lyckad kampanj.
​​​

Att sedan följa upp alla aktiviteter och se resultatet av ens arbete är väldigt givande för inte bara en själv men det ger även en stor lärdom och nytta för kommande projekt.

 

En annan viktig del av mitt arbete är att i alla projekt stärka Falcks varumärke och se till att kunden alltid är i fokus. Allt det vi visar och gör påverkar varumärket och kundens intryck av Falck. Genom bl. a. en medveten styrning av Falcks grafiska profil skapar vi en röd tråd genom hela verksamheten vilket gör att kunden känner igen sig i all vår kommunikation. Den grafiska profilen är därför ett viktigt redskap för att stärka vårt varumärke.

 
Det är även viktigt för marknadsavdelningen att göra marknadsanalyser och undersökningar för att bl. a. ha relevant underlag till projekt och kommunikationsmaterial samt bestämma varumärkets riktning. För att skapa en lyckad kunddialog behöver vi veta viktiga kundinsikter, trender och hur marknaden ser ut.
 
Det känns extra roligt att få göra detta på ett företag som har så starka värderingar och representerar en grundläggande trygghet i allas vardag.
 

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se