Choose language

Close

Klagomålshantering - Försäkring

För Falck är det viktigt att du som kund är nöjd. Att det trots allt uppstår missförstånd, missnöje eller problem går tyvärr inte alltid att undvika. Det kan vara allt från att du tycker att du har blivit illa bemött eller anser att du har fått för lite ersättning för en skada. Om du som kund inte är nöjd ber vi dig att ta kontakt med oss så snart som möjligt så att vi kan utreda ditt ärende på bästa sätt. All kontakt med oss och behandling av ditt ärende är självklart kostnadsfritt. Även om du inte är nöjd vill vi att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Nedan beskriver vi möjliga kontaktvägar om du inte är nöjd.  


Kontakt privatförsäkringar

Kontakta oss på telefon 08-731 40 70, skriv till ​oss via vårt e-postformulär​ eller skicka ett brev till:
Falck Försäkringsaktiebolag
ATT: Klagomålsansvarig försäkring
181 87 LIDINGÖ.

Kontakt företagsförsäkringar

Kontakta oss på telefon 08-731 40 70 , skriv till oss via vårt e-postformulär​ eller skicka brev till:
Falck Försäkringsaktiebolag
ATT: Klagomålsansvarig försäkring
181 87 LIDINGÖ.

Kundklagomålsansvarig för försäkring är:
klagomalforsakring@se.falck.com

Om du fortfarande inte känner dig nöjd


Ta kontakt med den som har behandlat ditt ärende
Kontakta den som har handlagt ditt ärende. Detta för att reda ut eventuella missförstånd.

Få en andra prövning lokalt
Du kan begära omprövning om du önskar att få en andra bedömning av ditt ärende. En annan handläggare eller ansvarig person granskar då ditt ärende. Du som kund har rätt att få ett skriftligt svar. För att begära omprövning kontakta den handläggare som du först haft kontakt med.

Kontakta vår skadenämnd
Om du trots tidigare kontakter med oss inte är nöjd, kan du även kontakta vår skadenämnd. Skadenämnden sammankallas vid behov och prövar ditt ärende för att du skall kunna få ett slutligt besked avseende ditt ärende. Kontakta skadenämnden genom att skriva ner dina synpunkter och skicka per post eller mejl till:
Falck Försäkringsaktiebolag
Att: Skadenämnden
181 87 LIDINGÖ
Eller mejla till: skador@se.falck.com
Om du fortfarande inte är nöjd
Om vi har försökt komma överens och lösa problemet tillsammans, men du fortfarande inte är nöjd så kan du få ditt ärende prövat hos följande instanser:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Du kan vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkringsfrågor som prövar ditt ärende utan kostnad.
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Hemsida: www.arn.se
mejl: arn@arn.se 
Kommunal Konsumentvägledare
Kontakta den lokala konsumentvägledaren i din hemkommun.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Besöksadress: Karlavägen 108, 115 26 Stockholm
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 08-22 58 00
Fax: 08-24 88 91
Hemsida: www.konsumenternasforsakringsbyra.se
Tvistlösning online
Du kan även välja att lösa tvisten genom den alternativa tvistlösningsvägen Online Dispute Resolution (ODR). ODR är en plattform för tvistlösning online. För att ta dig vidare till ODR besök http://ec.europa.eu/odr >>

En tvist kan dessutom prövas i allmän domstol.

Domstol
Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se