Choose language

Close

Första hjälpen enligt: LABC

De första minuterna är ofta avgörande vid en allvarlig händelse. I väntan på ambulans kan alla göra nytta och varje insats är viktig. Ett snabbt agerande räddar liv. För att snabbt och säkert kunna bedöma vilka åtgärder som skall vidtas när någon skadats eller hastigt insjuknat kan du tillämpa L-ABC metoden.

L: Livsfarligt läge
Stanna upp, överblicka situationen, bedöm om det är säkert att gå fram. Undanröj om möjligt det livsfarliga läget. Din säkerhet är viktig. Om platsen ej är säker kanske du måste flytta personen för att kunna vidta livsuppehållande åtgärder på den drabbade.

A: Kontroll av andning
 1. Ta tag i axlarna och skaka. Om personen inte vaknar ska du kontrollera andningen.
 2. Öppna luftvägen genom att lägga en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med din andra hands pek -och långfinger.
 3. Lägg ditt öra nära personens ansikte, lyssna om du kan höra andetag, känn om det kommer luft ur munnen, titta samtidigt om bröstkorgen höjer sig.
 4. Om personen är medvetslös och inte andas eller andas onormalt starta hjärt och lungräddning. Om andning finns läggs med fördel personen i stabilt sidoläge för att säkra luftväg och förhindra kvävning vid eventuell kräkning. Larma 112 innan start av ev. hjärt och lungräddning.

B: Blödning
 • För om möjligt ihop sårkanterna och tryck samtidigt stadigt mot såret.
 • Lägg ett tryckförband, genom att trycka något hårt mot skadan, t.ex. en ihoprullad elastisk linda eller annat ihoprullat tygstycke.
 • Linda hårt med en linda eller annat runt skadan. Placera den skadade kroppsdelen i högläge.

 • C: Chock/Cirkulationssvikt
  Orsaken till cirkulationssvikt kan vara stora inre/yttre blödningar, svår allergisk reaktion eller en svår infektion med hög feber. Tecken på chock/cirkulationssvikt är att personen är blek, kallsvettig, yr, fryser, tunn trådfin puls, känner sig törstig och har en snabb ytlig andning. Ge aldrig en skadad något att dricka. Förebygg cirkulationssvikt enligt följande:
  1. Låt personen ligga ner och skapa trygghet för att få det lugnt kring den drabbade.
  2. Höj upp benen i högläge om möjligt för att få blodflödet med det livsviktiga syret till de vitala organen såsom hjärnan.
  3. Håll personen varm genom att lägga på filtar, tröjor och jackor på och under den skadade.
  4. Lämna ej personen ensam.
  ​​​​​

  Falck Sverige

  181 87 Lidingö

  Tel +46 8 731 40 70

  Fax +46 8 767 90 55

  Kontakta Falck Sverige
  ​​​​​​

  Webbshop

  Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se