Choose language

Close

Specialambulans

Falck driver Svenska Nationella Högisoleringsambulansen (SNHIA). Ambulansen är en nationell resurs. Konceptet växte fram redan 1990 och grundar sig på de erfarenheter som utvecklade sig under vården av en patient med blödarfeber som vårdades på Intensivvårdsavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping.

År 2000 fick landstinget i Östergötland uppdraget av Social att ta fram ett koncept att transportera högisoleringspatienter på ett säkert sätt.  Det var ett samprojekt med både statliga aktörer, landsting och privata aktörer. Det övergrioande syftet med ambulansen är att den ska kunna transportera personer som har utsatts för mycket smittsamma sjuksomar med allvarliga symtom och med stor dödlighet, till exempel Ebola. Ambulansen är flyggodkänd och kan transporteras i ett Hercuelsplan där vård av patient kan ske under hela transporten.

Både ambulansen och all medicinteknisk utrustning har genomgått luftvärdighetsgranskning och provning för att vara godkänd för att transportera och vårda patienter i ett Herculesplan.  

Ambulansen kan transporteras via både landsväg via flyg. Om transporten överstiger mer än fyra timmar så är det aktuellt med flyg. De patienter som är aktuella att färdas med ambulansen är patienter med virala hemorragiska febrar, VHF eller blödarfebrar.  Till den gruppen hör  Denguefeber,  Lassafeber, RiftValley-feber, KrimKongo, Marburg och Ebola.

Högisoleringsambulansen har en unik möjlighet att vårda en högisoleringspatient som kräver  intensivvård i ambulansen.  Den medicintekniska  utrustningen innefattar bland annat sprutpumpar och övervakningsutrustning.  Personalen i  högisoleringsambulansen arbetar i skyddande dräkter med Hepa-filter. Till utrustningen finns även ett slusstält som vid längre flygningar dockas till högisoleringsambulansen för personalbyte och sanering av personalen  som arbetar inne i sjukhytten för att det inte ska bli någon kontaminering i flygplanet.

När ett högisoleringsuppdrag är utfört transporteras patienten till Högisoleringsenheten, Universitetssjukhuset i Linköping för vård.

Övriga flygtransporter med Högisoleringsambulansen är ECMO-transporter och intensivvårdstransporter. 
Högisoleringsambulansen kan även utnyttjas för andra transporter på landsväg, som till exempel intesivvårdsuppdrag, kuvösuppdrag, ECMO -uppdrag  och övriga ambulansuppdrag.
På bilden syns tredje generationens Högisoleringsambulans som är framtagen genom samarbete med Falck och Br. Hofmanns Karosseri AB i Nykvarn.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se