Choose language

Close

Innan Ditt Köp

”Du kan säkert hitta en billigare hjärtstartare… men fundera först på varför”
 
Redan när tanken på att införskaffa en hjärtstartare infunnit sig har man kommit långt, men det finns många modeller och prisklasser och vid en snabb översyn verkar alla kunna det dem är ämnade att göra. Nämligen starta ett hjärta som hamnat i elektriskt kaos, i folkmun hjärtstopp.
  
Vi inom Falck Academy har praktisk erfarenhet av flera tillverkares modell både tekniskt och praktiskt och vill därför dela med oss av den erfarenhet vi inhämtat så att ni står bättre rustade inför Er beslut av vilken modell ni bör införskaffa. Vi bjuder därför på följande checklista:
 
1. Enkelhet
- Så få åtgärder som möjligt innan första elektriska stöt kan levereras. Förslag till frågor till leverantören: Behövs hjärtstart elektroderna sättas fast i kontakt på hjärtstartaren innan defibrillering eller är de alltid ihopkopplade? Elektroder som är alltid ihopkopplade med hjärtstartaren sparar ett handhavande moment i en stressad situation och tid som är en livsviktig faktor vid ett hjärtstopp. 
 
2. Instruktion
- Tydlig muntlig och skriftlig instruktion vid igångsättandet.
Anpassas instruktionen efter hur snabbt utföraren kommer igång med att koppla upp den drabbade med hjärtstartarens elektroder eller följer maskinen efter ett förutbestämt ljud och textslinga. Med andra ord samspelar hjärtstartaren med utföraren eller följer den endast ett program som är förbestämt? Förslag till frågor till leverantören: Hur fungerar text- och ljud instruktionen vid igångsättandet av hjärtstartaren?
 
3. Anpassning av mängd energi och tidpunkt för behandling utifrån den drabbades anatomi
- Kan maskinen mäta hur stor bröstkorg den drabbade har och därefter leverera en anpassad energistöt efter den drabbades kroppsstorlek.
Kan maskinen leverera energistöten i ”bästa” flimmerfasen utifrån vetenskaplig kunskap.
 
4. Garantitider och underhåll
- Hur lång garantitid har maskinen och hur länge håller elektroderna. 
Vad kostar ett nytt batteri och elektrodpaket?
Behöver batteriet laddas?
Krävs det något dagligt underhåll samt kontroll?
 
5. Hur ömtålig är hjärtstartaren?
- Klarar maskinen att falla från en meters höjd utan att ta skada? Det sista vi kommer att tänka på, vid uppkomst av en akut och stressad situation, är att använda utrustningen varsamt!
Klarar maskinen av fuktiga miljöer, till exempel få på sig regn eller ligga på ett blött golv vid pågående återupplivningsförsök? 
  
Lycka till med Ditt köp!

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se