Choose language

Close

Om Falck Academy

​Falck Academy är Falck Emergencys övergripande utbildningsorganisation och utbildar internt och externt cirka 20 000 personer per år. Falck Academy förlitar sig på koncernens resurser och kan idag erbjuda rikstäckande utbildningskoncept med hög kvalitet till ett attraktivt pris. Falck är en av de största aktörerna inom utbildning över hela världen hos bland annat industribrandkårer, gruvindustrin, offshoreverksamheter. Vi har höga krav på utbildning oavsett om det gäller brand, sjukvård eller krishantering. 

 

Kvalitetssäkring
Vi har tydliga rutiner för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Kursmaterialet uppdateras flera gånger per år utifrån aktuella forskningsresultat och riktlinjer. Falck Academy har satsat betydande resurser på att fastställa de bästa och säkraste utbildningsresurserna genom att kontinuerligt kompetensutveckla våra medarbetare och utveckla våra produkter. Våra utbildare har mångårig erfarenhet av räddningstjänst eller från ambulans-och akutsjukvården. Erfarenheten från verkligheten följer med ut till kunden och säkerställer en autentisk utbildningsmiljö. Efter många år inom sina respektive yrken brinner våra utbildare för, och lägger stort engagemang i att förmedla sina kunskaper till våra kursdeltagare.
 
Upplevelsebaserad Inlärning
Det grundläggande konceptet för våra utbildningar är att skapa en upplevelsebaserad inlärning. Alla instruktörer tar med sig sin erfarenhet från verkligheten och integrerar dessa vid varje utbildningstillfälle.
 
Aktiv inlärning
Utbildningarna bygger på föreläsning utifrån standardiserat innehåll med stort inslag av dialog, diskussioner och praktiska moment i stationsövningar. Vi strävar efter att kursdeltagarna aktiveras genom att utbyta erfarenheter då detta är en viktig del i kursens pedagogik.

Dialog
Målsättningen är att väcka deltagarnas nyfikenhet genom dialog. Utbildningen ska baseras på en dialog mellan utbildaren och kursdeltagarna och kursdeltagarna emellan. Inslag som grupparbeten och samtal ska alltid prioriteras framför föreläsningsmomentet.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se