Choose language

Close

Utbildning

Branschanpassade utbildningskoncept:

Falck Academy har bred erfarenhet av att kvalitetssäkra arbetsplatser inom våra ämnesområden. Från utvärderingar, riskanalyser, handlingsplaner till utbildning. Vi har tillgång till experter inom våra ämnen som kan hjälpa Er med vad som saknas idag.

Med Falck Academy som leverantör av utbildning ingår alltid:
• Kvalitetssäkrade utbildningar och instruktörer med erfarenhet från akutsjukvården och övriga branschområden.
• All utbildningsmaterial, dockor, träningshjärtstartare och sjukvårds och brandmateriel.
• Personligt utbildningsbevis för HLR/Hjärtstartare/Luftvägsstopp erhålls efter genomförd utbildning.
• En kursutvärdering delas ut till alla deltagare där de får betygsätta utbildningen för att kvalitets mäta denna. Medelvärde fås av beställaren vid begäran.
• Närvarolista på deltagarna förs och skickas till beställaren vid önskemål.
• Bokad instruktör tar alltid kontakt med kontaktperson hos beställaren i god tid innan utbildning för att stämma av tid, adress och speciella önskemål.

Första Hjälpen

Brandskydd

Krishantering

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se