Choose language

Close

Objektanpassad brandskyddsutbildning

Utbildningen anpassas efter byggnadens/lokalens utformning, deltagarnas arbetsmiljö och förutsättningar. Innan utbildningsstart går instruktören tillsammans med brandskyddsansvarige igenom lokalen och noterar dem aktuella förutsättningarna
för att senare ta upp dessa under utbildningen.
 
Brandskyddsutbildningen ger grundläggande kunskap och kompetens som syftar till att öka medvetenhet och handlingsberedskap där deltagarna både kan och vågar ingripa vid
brandincidenter. Utbildningen ger både teoretisk och praktisk kunskap inom utrymning.
 
Målgrupp: 
Samtliga medarbetare inom verksamheten inklusive Utrymningsledare, 
Brandskyddsansvariga och Verksamhetsansvariga.
 
Utbildningen omfattar: 
- Ny lag och regelverk 
- Allmän brandkunskap
- Träning i släckning av brand i kläder
- Träning i släckning av brand med handbrandsläckare

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se