Choose language

Close

Första Hjälpen

Alla Falck Academys Första hjälpen utbildningar utgår utifrån HLR-rådets riktlinjer och rekommendationer och uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd enligt AFS 1999:7. Vi är med vår expertis ledande på att ta fram specialanpassade utbildningar för specifika kundbehov.  Alla våra utbildare har mångårig yrkeserfarenhet från det området de utbildar inom. Utbildningsinnehåll och material tas fram och kvalitetssäkras av våra utbildningsansvariga enligt gällande rutiner.

Utbildningarna som efterfrågas och framställs kan självklart ändras och utvecklas om så önskas. Vi ser oss själva som en kunskapsbank där kunden får tillgång till den samlade expertisen som Falck kan erbjuda.
Utbildning och praktiska övningar i sådana uppgifter är angelägna vid planering av beredskap för första hjälpen vid olyckor och andra allvarliga händelser.

Utbildning ger färdigheter för att kunna agera snabbt och säkert vid en oförutsägbar händelse. Utbildningsmaterialet inom Falck Academy är aldrig statiskt utan anpassas specifikt till varje kunds unika miljö.

Utbildningar:
• Första Hjälpen med HLR
• Första Hjälpen med HLR och Hjärtstartare
• IVPA (I väntan på ambulans)
• D-HLR utbildning
• S-HLR utbildning
• Grundutbildning A-HLR Vuxen
• Grundutbildning A-HLR Barn
• Oxygen behandling
• Grundläggande Första Hjälpen barn och barnolycksfall
• Konflikthantering för ambulanspersonal 
• Konflikthantering för ambulanspersonal inklusive självskydd
• Bårteknik/Ergonomi
 
Instruktörsutbildningar
• Första Hjälpen med HLR
• D-HLR
• S-HLR

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se