Choose language

Close

Första Hjälpen med HLR & Hjärtstartare (AED)

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom första hjälpen, hjärt-lungräddning (HLR) och hantering av hjärtstartare (AED).
 
Utbildningen omfattar:
- L-ABCDE
- Kontroll av livstecken
- Medvetslöshet – stabilt sidoläge
- Larma
- Utföra hjärt-lungräddning
- Introduktion i hantering av hjärtstartare
- Åtgärder vid luftvägsstopp
- Stoppa blödning/förebygga cirkulationssvikt.
 
L-ABCDE
Är ett verktyg som är lätt att använda och fungerar som en lathund vid systematiskt omhändertagande av en person som kan vara eller är i behov av akutsjukvård. Under utbildningen får du öva praktiskt att omhänderta en person enligt denna metod.
 
HLR och Hjärtstartare
Varje år inträffar ca 10 000 hjärtstopp i Sverige. Tyvärr överlever endast ca 10%. En snabb hjärt lungräddning (HLR) och en tidig defibrillering är helt avgörande för överlevnad. För varje minut som fortlöper utan hjärtlungräddning och defibrillering ökar dödligheten.
 
Efter utbildningen ska du kunna ge första hjälpen, påbörja HLR och våga använda en hjärtstartare om någon i din närhet skulle drabbas av hjärtstopp.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se