Choose language

Close

Oxygenbehandling

​Att ge oxygenbehandling kan tyckas vara en enkel och riskfri åtgärd. Så är det också, om man minst har basala kunskaper i oxygenbehandlingens när? -var? -hur?, och motsvarande kunskaper om den utrustning som används.
För att få personligt tillstånd för oxygenbehandling ingår, förutom teoriavsnittet även att behärska hjärt-lungräddning. Dessutom krävs att olika praktiska moment genomförs, liksom utbildning i utrustning inklusive funktionskontroll.  Utbildningsplanen utgår utifrån Utbildningsplan för Oxygenbehandling utfärdad av Räddningsverket.
 
Förkunskaper
Brand- och räddningsskolans utbildning för brandman Flyg steg 1 och 2 med godkänt resultat i sjukvård. Deltagarna skall kunna HLR-tekniken enligt senaste riktlinjer.
Förberedelser
Inläst kursbok ”Oxygen behandling från Räddningsverket”. Kursboken ska vara senaste reviderad upplaga.
 
Utbildningen omfattar:
Teori
- Syret och människokroppen
- Effekter vid syrebrist
- Orsaker till syrebrist
- Tecken på syrebrist
- Oxygenbehandling
- Vem ska ha oxygenbehandling?
- Personligt tillstånd
- Brand- och explosionsrisker vid oxygenbehandling
- Kontroll av syrgasutrustning
- Driftkontroll
- Underhåll / funktionskontroll
 
Praktiska övningar
- Fria luftvägar
- Konstgjord andning
- Mun – till – mun 
- Mask – till – mask 
- Kontroll av syrgasutrustning
- Driftkontroll
- Underhåll / funktionskontroll 
 
Teoretiskt test med godkänt resultat samt genomförda praktiska moment föregår underlag för utfärdandet av personligt tillstånd.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se