Choose language

Close

Krishantering

En traumatisk kris/stress reaktion utlöses av en händelse av sådan art och grad att individen upplever sin (eller närståendes) fysiska existens, trygghet, sociala identitet allvarligt hotade.
Människor som har blivit utsatta för olyckor, katastrofer, rån, hot, våld, livskriser, allvarlig skada eller sjukdom, död, stark stressbelastning över tid m.m. har behov av särskild omsorg och stöd. Obearbetad stress är en väsentlig orsak till otrivsel och sjukfrånvaro. Ett gott omhändertagande i det akuta skedet är av betydelse för att mildra stressreaktioner och förebygga framtida sjukdomstillstånd.

Att arbeta förebyggande
Arbetskamraternas stöd är av yttersta betydelse för vägen tillbaka till arbetet för den enskilda individen efter en traumatisk händelse. 
 
Ett gott omhändertagande i den akuta situationen är av stor betydelse för att mildra stressreaktioner och förebygga framtida sjukdomstillstånd.  Målsättningen med utbildning är att skapa handlingsberedskap för att i det akuta skedet kunna ge trygghet och omsorg.

Utbildningar:
• Konflikthantering och Kamratstöd
• Konflikthantering och Kamratstöd inklusive Självskydd
• Bemötande och Säkerhet
• Krishantering för chefer
• Kamratstödjarutbildning grund
• Kamratstödjarutbildning fortbildning
• Emotionella första hjälpen

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se