Choose language

Close

Hot och Våld

Målet med utbildningen är att ge deltagarna verktyg för att kunna hantera konfliktsituationer så att hot och våld situationer undviks och risken för skador minimeras. Vidare belysa reaktioner efter en traumatisk händelse för att på så sätt skapa förståelse för dessa och belysa vikten av vårt eget agerande mot den drabbade efter en händelse. Inga förkunskaper krävs.
 
Utbildningsinnehåll:
 
• Lagar och riktlinjer på området – våldsundantaget/tjänstemannaskydd
• Konfliktens olika faser
• Bemötande i samband med en konfliktsituation
• Reaktioner och omhändertagande efter en traumatisk händelse
• Definitioner för en krisreaktion
• Reaktioner efter en krisreaktion
• Stödinsatser/omhändertagande efter en krisreaktion.
 
Utbildningen utgår från AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd samt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Organisationens styrdokument vävs in i utbildningen.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se