Choose language

Close

Konflikthantering och Kamratstödsutbildning för kundmottagare

Målet med utbildningen är att ge deltagarna verktyg för att kunna hantera konfliktsituationer och belysa reaktioner efter en traumatisk händelse för att på så sätt skapa förståelse för dessa och vikten av vårt eget agerande mot den drabbade efter en händelse.
 
Inga förkunskaper krävs.
 
Utbildningsinnehåll:
 
Reaktioner och omhändertagande efter en traumatisk händelse
 
• Definitioner för en krisreaktion
• Krisreaktionens olika faser
• Emotionella reaktioner efter en krisreaktion, inklusive filmvisning
• Psykologiska och fysiologiska försvarsreaktioner i samband med en krisreaktion
• Stödinsatser/omhändertagande efter en krisreaktion.
• Praktisk träning av omhändertagande av en drabbad person i samband med en krisreaktion i grupp, scenariofall.
 
Konflikthantering 
 
• Konfliktens olika faser
• Bemötande i samband med en konfliktsituation.
• Rollspel med videoinspelning: ”mottagning av telsamtal efter en incident/allvarlig händelse”.


Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se