Choose language

Close

Forsmark

Falck Räddningstjänst bedriver sedan januari 2011 Brand- och Räddningstjänst samt systematiskt brandskyddsarbete vid Forsmarks kärnkraftverk.

Forsmarks kärnkraftverk är ett av Sveriges tre kärnkraftverk och är en av de viktigaste komponenterna i Sveriges elproduktion.
 
På och i anslutning till kärnkraftverket jobbar ca 1200 personer. Under de revisionsperioder som kommer årligen kan det antalet stiga till över 3000.
 
På Räddningstjänsten Forsmark jobbar 20st heltidsanställda brandmän fördelade på fyra skiftgrupper samt en dagtidsstyrka som bland annat bedriver brandskyddsutbildningar för hela anläggningen. Under 2010 åkte vi på ca 130 uppdrag.

Brandtjänst
Att bedriva räddningstjänst på en kärnkraftsanläggning skiljer sig i mycket från kommunal räddningstjänst. Anläggningen är i sin uppbyggnad väldigt komplex och innehåller ett stort antal riskobjekt.

Det ställer höga krav på räddningstjänsten i fråga om utbildning, organisation och materiel.
 
Räddningsstyrkans huvudsakliga arbetsuppgift är beredskapstjänstgöring och att effektivt kunna ingripa vid kärnkraftsolycka eller annan olycka som till exempel brandlarm och sjukvårdslarm.

SBA
Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är något som prioriteras högt på Forsmarks kärnkraftverk. Det går ut på regelbundna kontroller och underhåll av handbrandsläckare, brandposter, automatiska brandlarm osv.
 
Därtill sker även kontroll av utrymmen för att tillse att till exempel utrymningsvägar är fria, branddörrar är stängda, ingen onödig brandbelastning råder m.m.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se