Choose language

Close

Om Jumbolans

Jumbolans® ägs av Falck. Dotterbolaget Jumbolans AB startades 1985 efter en idé från katolska kyrkan i England, som har liknande fordon för transport av handikappade och sjuka. Jumbolans har specialiserat sig på Ambulanssjukvård och Sjuktransporter. I Sverige går de specialinredda bussarna, Jumbolanserna, i linjetrafik till och från större sjukhus. Uppdragsgivare är länstrafikhuvudmännen och sjukvårdshuvudmännen (landsting och regioner).

Bussarna är specialanpassade för att resande med funktionshinder och allergisjukdomar skall kunna åka kollektivt, i samma fordon som övriga resenärer. Jumbolans har idag 6 bussar i trafik i Sverige.
45 000 resenärer åker årligen med våra fordon, till och från sjukvårdsinrättningar. Alternativa transportsätt är taxi eller ambulans.
 
Detta väl beprövade koncept ökar tillgängligheten för ambulanssjukvården med upp till 25 % eftersom vi även kan utföra sjukhusöverflyttningar med prio 4. Därmed är våra transporter kostnadseffektiva, samtidigt som de är trygga med den medicinska kompetens och utrustning som är behövlig. Det är sjukvården som har betalningsansvaret för sjukresor. Genom samåkning i våra bussar sparar vi avsevärda belopp som sjukvården kan använda till annat än sjuktransporter.

Jumbolansen är framtidens transportsystem för sjukresor och liggande sjuktransport. Framtidens utmaningar handlar framförallt om hur vi på ett effektivt ska kunna samordna transporterna mellan sjukhusen. Detta som en följd av att sjukhusen specialiserar sig på en specifik inriktning.
 
Jumbolans var – som första sjuktransportorganisation i Europa – ISO-certifierade.

Specifikationer Jumbolans:
* 32 platser för sittande.
* 3 avskilda platser för liggande sjuktransport.
* 3-6 platser för sittande i rullstol.
* 10 kubikmeter lastutrymme för bagage, rullstolar, rullatorer och blodboxar.
 
Fördelar med Jumbolansen:
* Trygghet genom sjukvårdsutbildad personal och medicinsk utrustning.
* Sjukhuspersonal kan planera när sängplatsen blir ledig, eftersom trafiken är tidtabellstyrd. Samordning av sjukresor och liggande sjuktransporter leder till högsta kostnadseffektivitet, bästa miljö och social sammanhållning patienterna emellan.
* Avlastar ambulanssjukvården.
* Bekväma säten även vid sjukresa.
* Ändamålsenliga transporter som samtidigt är kostnadseffektiva.
* Trygghet när patienter är i behov tillsyn, omsorg eller liggande sjuktransport.
* Högre service- och kompetensnivå än i vanliga sjukresor och liggande sjuktransporter. Med servering av kaffe samt möjlighet att värma medhavd mat.
 
Affärsområdesansvarig: Michael Byhlund
Mobil: 073-391 09 93
 
Ladda ner Produktblad HÄR!

Tidtabeller Jumbolans - Klicka HÄR!


Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se