Choose language

Close

Vår miljöpolicy

Allt arbete inom Jumbolans skall ta hänsyn till vår påverkan av den yttre miljön.

Detta innebär att vi följer BATNIC-principen (Best Available Technic Not Increasing Cost - Bästa möjliga teknik som inte ökar våra kostnader).

Verksamheten vid Jumbolans är miljöpåverkande och vi har beslutat att alltid värna om vår yttre miljö för att om möjligt förbättra rådande situation och ge vårt bidrag till det allmänna miljötänkandet.
 
I praktiken innebär detta att vi – i så stor utsträckning som det är praktiskt möjligt – använder elektroniska kommunikationsmedel. Vi ser alltid till att våra fordon är i bästa möjliga skick för att på så vis minimera emissionerna till vår omgivande miljö.
 
Vi väljer alltid det mest miljövänliga drivmedel som finns att tillgå till Jumbolans fordonspark. Vi väljer också de bästa kemikalier vi kan finna som uppfyller vår övergripande princip.
 
Vi källsorterar allt avfall och följer i övrigt de krav som ställs på oss av respektive kommuner/uppdragsgivare. Vi söker alltid nya sätt att bli bättre på att värna om vår miljö.

 


Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se