Choose language

Select Country

  Select Site

   Go to falck.com Close
   Falck Healthcare

    

   Genom kundanpassade insatser hjälper vi människor att fungera i arbete.

   Krisstöd

    

   Vi hjälper Din organisation med krishantering.


   Personalstöd

    

   Vi erbjuder samtalsstöd till Dina medarbetare.

   Företagshälsovård

    

   Vi hjälper Dig att få en hållbar hälsa inom Din verksamhet.


   Fysisk behandling

    

   Vi erbjuder effektiv och lättillgänglig behandling för besvär som påverkar arbetsförmågan.

   Falck Healthcare

    

   Vi erbjuder hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i syfte att stärka närvaro och skapa en varaktigt låg sjukfrånvaro.

   Personalstöd

   Personalstödet är en tjänst som ger den anställde stöd vid bekymmer i arbets- eller privatlivet.​

   Krisstöd

   Vi hjälper din organisation med krishantering.​

   Företagshälsovård

   Vi hjälper dig att få en hållbar hälsa inom din verksamhet.​​

   Fysisk behandling

   Vi erbjuder effektiv och lättillgänglig behandling för besvär som påverkar arbetsförmågan.​

   Sveavägen 17, 7 tr

   111 57 Stockholm

   Telefon 0771 - 50 50 80

   Fax: 08 - 406 67 99

   E-post: info@falckhealthcare.se

   Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies.​