Choose language

Close

Våra tjänster

Genom våra tjänster skapar vi värden och hjälper till att uppnå hållbar och varaktig hälsa, vi får människor att fungera på jobbet. Vi erbjuder dig som:
 
Arbetsgivare
 • Ökad arbetsförmåga
 • Lägre sjukfrånvaro
 • Stärkt närvaro
 • Förbättrad arbetsorganisation
 • Lägre kostnad för sjukfrånvaro
 • Ökad lönsamhet

Försäkringsbolag

 • Stärkt kunderbjudande
 • Snabb och korrekt insats
 • Lägre vårdkostnad
 • Effektivare vårdkedja
 • Bättre kvalitet
 • Korrekt bedömning av arbetsförmåga
 • Lägre skadekostnad

Myndighet

 • Korrekt bedömning av arbetsförmåga
 • Korrekt bedömning av insatser för att kunna arbeta
​Detta genom:
 • Sjukanmälan och sjukfrånvarohantering
 • Personal-, kris- och chefsstöd
 • Rehabstöd
 • Arbetsförmåge– och specialmedicinsk bedömning
 • Tvärfunktionell fysisk behandling med behandlingsteam bestående av kiropraktorer,
  naprapater, sjukgymnaster och massörer
 • Stöd vid organisationsförändringar i verksamhet och konflikthantering på arbetsplatser
 • Hälsoprofiler och hälsoundersökningar
 • Alkohol- och drogutredningar
 • Rökavvänjning
 • Stresshantering
 • Arbetsmiljökonsultationer
 • Utbildningar – hälsa och livsstil
 • Vaccinationer

Sveavägen 17, 7 tr

111 57 Stockholm

Telefon 0771 - 50 50 80

Fax: 08 - 406 67 99

E-post: info@falckhealthcare.se​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies.​