Choose language

Close

Företagshälsovård

Falck Healthcare hjälper dig att få en hållbar hälsa inom din verksamhet
 
Falck Healthcare vill vara en strategiskt samarbetspartner inom företagshälsovården där vi med vår kompetens kan förbättra förutsättningarna för att alla medarbetares resurser tas tillvara ur ett långsiktigt hälsofrämjande perspektiv. För uppdraget utses en kundansvarig för att arbeta övergripande som samordnare av olika insatser på beställares begäran. Den kundansvarige har en tät dialog med beställaren för att tillsammans finna utvecklings- och förbättringsområden både avseende innehåll och kvalitet i tjänsterna samt möjligheter till tjänster som syftar till att åstadkomma resultat avseende stärkt närvaro och förbättrad organisation och arbetsmiljö.
 
Vi har hög tillgänglighet och erbjuder bl.a. följande tjänster inom företagshälsovård:
 
• Arbetsrelaterad sjukvård
• Tillgång till rådgivning av rehabkonsult/sjuksköterska
• Hälsoundersökningar/hälsoprofiler/lagstadgade undersökningar
• Individuella insatser och gruppinsatser
• Vaccinationer
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Olika typer av stöd och rådgivning kring sjukfrånvaro
• Utredningar, ex. arbetsförmågebedömningar
• Ett brett utbud av utbildningsinsatser, exempelvis HLR/Första Hjälpen, Stresshantering, Konflikthantering och Krishantering
 
Några av de kompetenser som erbjuds är:

• Företagsläkare
• Företagssköterska
• Leg. Psykolog/Leg. Psykoterapeut
• Rehabkonsult
• Arbetsterapeut
• Arbetsmiljöingenjör
• Ergonom
• Sjukgymnast
• Naprapat
• Kiropraktor
• Organisationskonsult

Genom våra tjänster främjar vi den psykosociala och fysiska funktionen som stärker arbetsförmågan för medarbetaren. Tillsammans skapar vi effektivare och hälsosammare företag och organisationer.

Personalstöd

Personalstödet är en tjänst som ger den anställde stöd vid bekymmer i arbets- eller privatlivet.​

Krisstöd

Vi hjälper din organisation med krishantering.​​

Fysisk behandling

Vi erbjuder effektiv och lättillgänglig behandling för besvär som påverkar arbetsförmågan.​​

Sveavägen 17, 7 tr

111 57 Stockholm

Telefon 0771 - 50 50 80

Fax: 08 - 406 67 99

E-post: info@falckhealthcare.se

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies.​