Choose language

Close

Krishantering

Omfattning: 0,5-1 dag

 

Målsättning
- Mental förberedelse på kritiska händelser
- Lära att planera krisstöd och prioritera insatser
- Få mer kunskap om krisreaktioner och krisomhändertagande

 

Metod
Gruppens och föreläsarens erfarenhet av kriser och krishantering varvas med teori och praktiska övningar.

 

Innehåll
- Lagstiftning och föreskrifter om psykosocial krishantering
- Lägga upp handlingsplaner ut ifrån scenarier
- Aktuell forskning och rekommendationer för psykosocial krishantering
- Definition av kriser, krisens normala förlopp
- Psykologiska och kroppsliga försvarsmekanismer
- Vanliga reaktioner efter traumatiska upplevelser
- Psykologisk förstahjälp
- Metoder för kris och stresshantering
- Metoder för att förebygga sekundärtraumatisering
- Ledarskap och grupprocesser i kris och återhämtning
- Arbetsgruppens och ledningens betydelse för återhämtningen

 

Omfattning halvdag eller heldag. Heldag ger mer tid för att diskutera chefernas erfarenheter av krishantering och för att öva på att lägga upp handlingsplaner utifrån olika krisscenarion.


Sveavägen 17, 7 tr

111 57 Stockholm

Telefon 0771 - 50 50 80

Fax: 08 - 406 67 99

E-post: info@falckhealthcare.se​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies.​