Choose language

Close

Krishantering - 2 dgr

Omfattning: 2 dagar
 
Modern forskning och erfarenhet efter traumatiska händelser visar att traditionell krishantering kan vara direkt skadlig för de drabbade. Det har visat sig att de sociala stödet från chefer och arbetskamrater är av stor betydelse för hur de drabbade återhämtar sig och för den psykosociala arbetsmiljön och trivseln på arbetsplatsen. Falck Healthcares kristeam har i många år arbetat enligt de nya rönen i det stöd vi erbjuder företag och organisationer som drabbats av större eller mindre kriser.
 
Innehåll
I den här utbildningen får du lära dig att planera krisstöd och prioritera insatser i enlighet med den nya forskningen. Du får också fördjupad kunskap om krisreaktioner och krisomhändertagande på individ, grupp och organisationsnivå.
 
- Lagstiftning och föreskrifter
- Krishanteringens historia och debriefing debatten
- Aktuell forskning och rekommendationer för psykosocial krishantering
- Kris och bearbetning
- Normala stress-, sorg- och krisreaktioner efter traumatiska händelser
- Det sociala nätverket, arbetskamraterna och chefens betydelse för återhämtning
- Grupprocesser i kris
- Metoder för kris och stresshantering: Medmänskligt stöd, avlastningssamtal, självhjälp osv.
- När är det nödvändigt med professionell hjälp?
- Planering av insatser efter olika traumatiska händelser på lång och kort sikt
- Hjälparens egna reaktioner och behov
- Samtalsmetodik
 
Utbildningen vänder sig till krisberedskapsgrupper, HR personal, chefer, säkerhetsansvariga m.fl.
Kursledarens och gruppens erfarenheter av kriser och krishantering varvas med teori och praktiska övningar. Max antal deltagare är 15 st.

Sveavägen 17, 7 tr

111 57 Stockholm

Telefon 0771 - 50 50 80

Fax: 08 - 406 67 99

E-post: info@falckhealthcare.se​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies.​