Choose language

Close

Psykosocial arbetsmiljö

Omfattning: 1 dag
 
Syfte
Utbildningen syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att förstå och hantera skyddsombudets och chefens funktion och möjligheter vid hantering av psykosociala problem i arbetsmiljön.  Utbildningen syftar också till att uppmuntra erfarenhetsutbyte och att ta lärdom av varandra.
 
Metod
Varje avsnitt innehåller fallbeskrivningar och diskussionsfrågor, där man samlas i mindre grupper för att fördjupa diskussionen, vilket följs upp och sammanfattas i storgrupp. Kortare föreläsningsinslag varvas med konkreta exempel, samtidigt som diskussionerna ger möjlighet att ta del av kollegornas erfarenhet att hantera problem i arbetsmiljön. 
 
Målgrupp
Chefer och skyddsombud
Max antal deltagare är 15 st.
 
Kursledare
Leg psykolog 
 
Innehåll
Det goda arbetsklimatet
Hur vill vi ha det på jobbet? Vad är det som inverkar på engagemang och arbetsglädje på jobbet? Samtal kring viktiga faktorer och skyddsombudets roll för när det gäller arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
 
Att förebygga stress
Arbetsmiljöfaktorer och psykologiska aspekter som påverkar medarbetares stress. Förebyggande åtgärder. Tidiga tecken på stress. Hantering av svårare fall av stress och utbrändhet.
 
Att hantera konflikter
Det goda samarbetsklimatet: kommunikation, saklig kritik och återkoppling. Att bryta konfliktspiralen – åtgärder, insatser, möjligheter. Skyddsombudets roll vid hantering av kränkande särbehandling och svårare konfliktutveckling.

Sveavägen 17, 7 tr

111 57 Stockholm

Telefon 0771 - 50 50 80

Fax: 08 - 406 67 99

E-post: info@falckhealthcare.se​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies.​