Choose language

Close

Akuta hembesök av läkare i Region Skåne

Falck Ambulans har fått det stora förtroendet att som ny entreprenör ansvara för akuta hembesök av läkare på uppdrag av Region Skåne. Avtalstiden löper mellan 2012-02-15 till 2016-02-28 med möjlighet till förlängning med 1 år.
 
Målet för verksamheten är att tillgodose och förbättra vården för de patienter som har svårigheter att ta sig till sjukvårdsinrättning och/eller har sjukdomstillstånd som är av sådan art att sjukhusets resurser inte är nödvändiga.
 
”Det är mycket glädjande att Region Skåne valt Falck Ambulans som leverantör för akuta hembesök av läkare. Falck Ambulans har gedigen erfarenhet att leverera mobila sjukvårdstjänster i Region Skåne och i hela Sverige. Vår samlade erfarenhet och kunskap inom Falck garanterar ett genomförande där alla patienter bemöts med respekt, trygghet och professionalitet” säger VD på Falck Ambulans Sven Engquist.
Prioriterade patientgrupper för akuta hembesök av läkare är äldre, multisjuka samt barn som är sjuka och samtidigt har omständigheter som bidrar till behov av hembesök. Vi ska bidra till att antalet besök vid sjukhusens akutmottagningar minskar.
 
Falck Ambulans ser stor potential att utveckla verksamheten så den kommer de prioriterade patientgrupperna till del på bästa sätt med god tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet.
 
Samverkan med övriga aktörer i Region Skåne är centralt för oss. Vi är vana att samverka med andra vårdaktörer och myndigheter för att uppnå bästa resultat. På det sättet garanterar vi ett lyckat genomförande med en sammanhållen vårdprocess där gränsöverskridande samverkan sker för patienternas bästa.
 
Kontakta oss gärna om du har frågor om tjänsten,
 
Sven Engquist, VD Falck Ambulans, 070-638 28 02, sven.engquist@se.falck.com
 
Staffan Thore, Projektledare Falck Ambulans, 073-373 02 97, staffan.thore@se.falck.com

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se