Choose language

Close

Falck får utökat ambulansuppdrag i Stockholm

Falck har fått förnyat förtroende att utveckla och leverera ambulanssjukvård i Stockholms läns landsting.

Avtalet löper som längst fram till 2019 och är volymmässigt större än tidigare. Falck har bedrivit ambulansverksamhet i Stockholm sedan 1990-talet och har en stabil bas av professionella medarbetare.
 
Högsta kvalitet
 Av de inlämnade anbuden fick Falck högsta totalbetyg av anbudsgivarna inom de tre kvalitetsområden som Stockholms läns landsting prioriterar de kommande åren.

Falck värderar det höga betyget extra mycket eftersom vår långa relation med landstinget har gjort dem väl förtrogna med Falck Ambulans förmåga att uppnå satta mål.
Kontinuitet
 Det långa avtalet skapar trygghet hos medarbetarna, men också möjligheten till en uthållig och obruten vårdutveckling till gagn för invånarna i länet. Falck deltar i flera forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket kommer att bidra med kunskapsutveckling och resurser.
 
- Vi är stolta och glada över att ha tagit hem ett betydande kontrakt inom ambulanssjukvården i Sverige. Med det nya avtalet i ryggen kommer vi i Falck Ambulans att fortsätta vårt kontinuerliga arbete med att utveckla vår verksamhet i Stockholm och våra övriga områden i Sverige. Vårt gemensamma och engagerade arbete med att vara det ledande samhällsnära företaget inom ambulanssjukvården i Sverige fortsätter med oförminskad styrka, säger Sven Engquist VD för Falck Ambulans.
 
Falck Ambulans ingår i Falckkoncernen med över 100 års erfarenhet av räddningsinsatser. Falcks samlade ambulansverksamhet är Europas största ambulansorganisation och utför också ambulanssjukvård i både USA och Sydamerika. Falck bedriver ambulanssjukvård på uppdrag av offentliga myndigheter i sammanlagt 14 länder. Falck Ambulans är den ledande ambulansaktören i Sverige, där 25 % av befolkningen täcks av Falcks samlade ambulansresurser.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se