Choose language

Close

Falck Räddningstjänst får uppdrag vid Såtenäs Flygflottilj

Falck Räddningstjänst har tecknat ramavtal med Försvarsmakten avseende flygplatsbrandmanstjänster vid F7 Såtenäs flygplats.
 
Avtalet innebär att Falck Räddningstjänst under flygplatsens öppettider tillhandahåller en räddningsstyrka bestående av sex flygplatsbrandmän. Från och med 1 juni 2011 och två år framåt, med option på ytterligare 1 + 1 år köper Försvarsmakten flygplatsbrandmanstjänster av Falck Räddningstjänst.
 
Räddningsstyrkans huvudsakliga arbetsuppgifter skall vara beredskapstjänstgöring, beredd att genomföra insats mot luftfartsolycka eller annan olycka.
 
I mer än hundra år har Falck arbetat med att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer och att ge snabb och professionell hjälp åt dem som råkat illa ut. Avtalet med Försvarsmakten utgör en viktig del i Falcks strategi att erövra ytterligare marknadsandelar inom brand- och räddningstjänstverksamhet i Sverige.
 
– Det är viktigt för oss att ta tillvara på den kompetens som idag finns inom brand- och räddningstjänsten på Såtenäs. Vår förhoppning är att de som idag arbetar inom verksamheten vill arbeta för oss efter den 1 juni 2011, säger Kenneth Karlsson, ansvarig för Falck Räddningstjänst i Sverige.

Försvarsmakten är en av marknadens mest kompetenta kravställare. Att Försvarsmakten har valt Falck Räddningstjänst som leverantör av flygplatsbrandmanstjänster vid Såtenäs är ett värdefullt erkännande av de tjänster som Falck Räddningstjänst  erbjuder till stat, kommuner, företag och  organisationer.
 Vi hoppas också att Försvarsmaktens upphandling skall bli en tydlig signal till den övriga marknaden som kräver ett professionellt brandskyddsarbete.
 
För mer information:
 
Kenneth Karlsson, Operativ Chef Affärsutveckling
Tel: 076-115 33 09 E-post: kenneth.karlsson@falck.com
 
Tobias Gustafsson, Platschef
Tel: 070-654 00 17 E-post: tobias.gustafsson@falck.st
 
 
Falck är organiserat i fyra affärsområden; Assistance, Emergency, Healthcare och Training.
 
Assistance vänder sig både till privata bilägare och företagskunder och erbjuder hjälp med bilbärgning.
 
Inom Emergency är Falck Europas största privata ambulansorganisation och verkar i sju länder. Våra medarbetare bemannar dagligen cirka 800 ambulanser och omhändertar nästan en miljon människor årligen. Falck har väldens största privata brandväsen. I Danmark släcker Falck bränder i 68 av Danmarks 98 kommuner. Varje år rycker Falcks brandmän ut och släcker 12 000 bränder i Danmark. Inom Falck Fire & Safety Services bedrivs brand- och räddningstjänst utanför Danmark. Verksamheter är etablerade i Holland, Slovakien, Rumänien och Spanien. I Sverige bedriver Falck Brand- och Räddningstjänst på Stockholm Arlanda flygplats och Forsmarks kärnkraftsanläggning.
 
I Falck Healthcare bedrivs verksamhet inom företagshälsovård med fokus på medarbetaren.
 
Falck Academy som är vår utbildningsverksamhet i Sverige utbildar inom områden som första hjälpen, krishantering, IVPA-utbildning, brandskydd och säkerhet.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se