Choose language

Close

Falck Ambulans tar initiativ till ny utbildning för Ambulanssjukvårdare

Ambulanssjukvården är den första länken i vårdkedjan vid omhändertagande av svårt sjuka och skadade människor. 
En ambulansbesättning består av två professioner, ambulanssjukvårdare och sjuksköterska, som var och en är specialiserad på ett antal arbetsuppgifter för att komplettera varandra.
 

Ambulanssjukvårdaren ansvarar bland annat för att framföra fordonet (tillsammans med sjuksköterskan), ledning, kommunikation och teknik.

Hösten 2012 startade i samarbete med ambulansentreprenörer, däribland Falck Ambulans, en Ambulanssjukvårdarutbildning.
 
Nästa kursstart är satt till 28 augusti 2013 och man räknar med en god arbetsmarknad då de företag som är delaktiga i utbildningen kommer att ha behov av att anställa Ambulanssjukvårdare.
 
Utbildningen kommer att stärka kvaliteten, yrkesrollen och även sörja för en hög kompetensnivå hos personalen som arbetar i ambulanssjukvården.

 

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se