Choose language

Close

Falck Larmcentral certifierad

CERTIFIERAD LARMCENTRAL
 
Falck Larmcentral som är en del i Falck Räddningskår AB är nu en certifierad larmcentral enligt SSF:s Regelverk, 136:4. 
Falck Räddningskår AB är också av Länsstyrelsen ett auktoriserat bevakningsföretag.
 
Certifieringen är en förutsättning för kundgrupper som ställer höga krav på leverans och säkerhet. Det är främst kommuner, försäkringsbolag, företag och privatpersoner som ställer krav på att leverantörer inom säkerhetsbranschen uppfyller högt ställda krav.
 
SSF 136:4 innebär att Falck Larmcentral uppfyller de krav som regelverket ställer gällande:
 
• Teknik och elektronik
• Fysisk säkerhet
• Kvalitetssäkrade rutiner/processer
• Informationssäkerhet
• Personkontroll
Utöver SSF 136:4 har Falck Larmcentral sedan 2011 ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001-2008. Genom systemets krav på dokumentation och ständig uppföljning har 
Falcks personal nu ett verktyg för att leverera tjänster på ett professionellt sätt.
 
Falck Räddningskår AB och Falck Försäkringsaktiebolag arbetar även med en miljöcertifiering enligt ISO 14001 standarden. Likt kvalitetsledningssystemet har Falck även en ambition att arbeta mot mål som innebär ständig förbättring med fokus mot miljöområdet.
 
Officiella utgivare för normerna är Svenska Stöldskyddsföreningen inom Stöldskyddsområdet och Svenska Brandskyddsförnignen inom Brandskyddsområdet.
 
Certifiering betyder att något överensstämmer med en kravspecifikation, norm eller standard. Alltså är ett certifikat ett bevis på kravuppfyllnad. Men, certifiering innebär också att efterlevnaden måste följas upp, det vill säga, man skall regelbundet kontrollera att t.ex. en certifierad person vidmakthåller sina kunskaper eller, för en certifierad produkt, att alla tillverkade exemplar överensstämmer med det certifierade exemplaret.
 
Med vänlig hälsning,
Falck Sverige
Johan Lagercrantz
 VD

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se