Choose language

Close

Beslut om ambulanssjukvård och prehospitala resurser i Region Skåne

​Regionfullmäktige i Region Skåne har fattat beslut om ambulanssjukvården och prehospitala resurser i Region Skåne. Beslutet innebär att distrikt 1 (Malmödistriktet) framöver ska drivas i egen regi vilket innebär att när avtalet för distrikt 1 löper ut den 31 januari 2018 tar Region Skåne över verksamheten.

 

Distrikt 2 (Lunddistriktet) förlängs och distrikt 4 (Kristianstaddistriktet) ska fortsatt upphandlas. Distrikt 3 (Helsingsborgdistriktet) som sedan tidigare drivs i egen regi kommer fortsätta i den formen. 
 

Vad gäller Läkarbilarna kommer de fortsatt att upphandlas.


- Vi på Falck är glada åt den kompromiss som Regionfullmäktige beslutade igår tisdag. Vi ser därmed fram emot att Region Skåne fortsatt både har egen regi verksamhet och upphandlad verksamhet, säger Sven Engquist, vd Falck.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se