Choose language

Close

Kommentar till mediarapportering om Falck i Skåne

Idag rapporterar flera medier om Vårdförbundets huvudskyddsombuds krav på åtgärder gällande arbetspass och trötta medarbetare i Skåne. 
 
Falck kommenterar här dessa uppgifter:
 
Med det knappa underlag som huvudskyddsombudet nu delgivit kan vi inte se att vi brustit i de överenskommelser vi har med facken. Det har inte inkommit några avvikelser eller några signaler på behov av förändring av den rutin som hanterar trötthet under arbetspass, varken från facket eller huvudskyddsombudet.
 
I det som nu ändå framkommit från huvudskyddsombudet avseende trötthet har vi följande kommentar; För att skydda arbetstagaren, men också ha en patientsäker vård, har vi sedan lång tid tillbaka en med facken avtalad rutin som hanterar trötthet under arbetspass.
 
 
Huvudskyddsombudet har en viktig roll. Därför finns det tydliga och väl inarbetade rutiner hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Dessa rutiner är mycket viktiga att följa så att det inte riskerar att bli en fördröjning av viktiga åtgärder. I detta fall har huvudskyddsombudet valt att inte hantera sina synpunkter enligt de rutiner som är överenskomna. 
 
För att säkerställa att de viktiga rutinerna kring hantering av arbetsmiljöfrågor följs i fortsättningen kommer vi ta initiativ att kalla berörda fackföreningar till möte.
 
Under hösten genomfördes ett utvecklingsarbete av bemanningsverksamheten som innebär en samordning av funktionen för att skapa ett bättre arbete med bemanningsplaneringen, men också för att öka de lokala chefernas tillgänglighet för medarbetarna.
 
I samband med det arbetet har vi också infört ett nytt IT system för att arbeta med bemanningsplanering. Tack vare det nya IT systemet har vi kunnat hitta sätt för hur vi bättre kan arbeta med en jämnare belastning för de olika arbetsgrupperna. Vi kommer att jobba vidare med detta och vi ser också över ett nytt schema.
 
Denna förändring har inte medfört några avsteg från tidigare överenskommelse om arbetstid.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se