Choose language

Close

Kommentar till nyhet om viten i ambulanssjukvården

Idag har Sveriges Radio Malmöhus rapporterat om att Region Skåne inte utkräver viten av de entreprenörer som bedriver ambulanssjukvård i Skåne. Eftersom vi anser att nyheten inte tar med alla fakta vill vi förtydliga ett par saker.  
 
Skåne är uppdelat i fyra ambulansdistrikt. Falck bedriver ambulansverksamhet i distrikten med huvudort Malmö och Kristianstad. Samariten har distriktet med Lund som huvudort och Region Skåne egen regi har distriktet med Helsingborg som huvudort.

 
 Malmö är en storstad och har till delar andra förutsättningar än de övriga tre distrikten. Vi anser att en storstadsregion bör jämföras med en annan storstadsregion, exempelvis Göteborg. 
 
I nyheten anges i hur många fall kvittenstiden av så kallade prio 1-larm var för lång. Den korrekta bilden är att storstaden Malmö har 14,08%. Distrikt Kristianstad har  8,5%, Lund 7% och Helsingborg 11%.

Under 2015 var Falck's totala tillgänglighet i båda distrikten över 99,5 procent. Det innebär att invånarna i Skåne har en mycket god tillgänglighet till ambulanssjukvård, när behovet uppstår. 
 
Vi har en löpande god dialog med Region Skåne om hur verksamheten kan bedrivas på bästa sätt och det är ett arbete vi fortsätter med.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se