Choose language

Close

Kommentar till nyhet om avställda ambulanser

Tidningarna Sydsvenskan och Trelleborgs Allehanda har publicerat atiklar om att ambulanser har stått stilla i Skåne. Med anledning av dessa artiklar vill vi förtydliga ett par fakta. 
 
Semestertider och akut tillkomna vakanser i en redan ansträngd bemanningssituation har tyvärr fått konsekvens i form av avställda ambulanser i de distrikt där Falck hanterar ambulanssjukvården i Skåne, vilket vi naturligtvis ser allvarligt på.
 
Det man dock ska komma ihåg är att trots att en ambulans står stilla någon timma så finns där många andra tillgängliga ambulanser för medborgarna. I de områden som vi ansvarar för är leveranssäkerheten på ambulansresurser över 99,9% jämfört med avtalad tid. Det innebär att det finns tillgängliga ambulansresurser för medborgarna när det behövs. Under ett år levererar Falck ungefär 200 000 ambulanstimmar i Skåne.
 
Vi följer kontinuerligt insatstiderna i vår verksamhet och har inga indikationer på att insatstiderna påverkats i negativ riktning på grund av detta, snarare tvärtom. För samtliga kommuner har insatstiderna förbättrats från vecka 23 och framåt om man jämför med tidigare i år. Det vi också kan konstatera är att antalet ambulansuppdrag under de senaste veckorna minskat jämför med genomsnittet. Det påverkar förstås också insatstiderna i positiv riktning.
 
 
 För våra medarbetare innebär sommaren en ökad ansträngning där flera faktorer spelar in, bland annat att ordinarie kollegor är på semester och att man får arbeta med nya och olika kollegor och till viss del en ökad andel övertid.
 
Vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöförbättrande åtgärder såsom systematisk riskvärdering som genererar till exempel hot och våld utbildningar för medarbetarna. Det är viktigt för oss att bibehålla våra medarbetare. Vi jobbar också kontinuerligt med vår bemanning, både långsiktigt och på mer kortare sikt med rekrytering och planering. Det är ett långsiktigt arbete och det är glädjande att vi ser att det är många som visar intresse att jobba hos oss, både från Skåne och från andra delar av landet.
 
Vi för en kontinuerlig dialog med Region Skåne och rapporterar dagligen om vår verksamhet.
 
Sommaren utgör en utmaning i hela vård-Sverige. Det råder en generell brist på sjuksköterskor och framförallt specialistutbildade sjuksköterskor som bland annat är den kompetens som finns i ambulanserna. Ambulanssjukvården är en av de få sjukvårdsverksamheter där vi inte kan stänga ner eller slå ihop enheter, utan personalbehovet är detsamma året om. 
 
Ambulanssjukvård i en storstadsregion har andra förutsättningar än mindre orter och därför påverkas också oftast storstäder, som Malmö, Göteborg och Stockholm hårdare av en ansträngd situation i vården. Bristen på sjuksköterskor får en konsekvens i form av ökad rörlighet då många erbjudanden finns på marknaden med högre löner. I storstäderna finns också faktorer såsom hög arbetsbelastning och högre risk för hot och våld situationer som påverkar arbetsmiljön. När man jämför statistik är det viktigt att man jämför storstäder med varandra, och inte jämför en storstadsregion med en mindre ort.  

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se