Choose language

Close

Ökning av hot och våldsincidenter gentemot ambulanspersonal

På senare år har hotfulla situationer blivit ett större problem för ambulanssjukvården än det tidigare varit, framförallt i storstäderna. Dock syns det en generell ökning av antalet incidenter de senaste åren i de delar i Sverige där Falck bedriver ambulanssjukvård.

Under våren och sommaren har flera av Falck’s ambulansbesättningar utsatts för allvarliga incidenter i såväl Stockholm som i Malmö, men även på mindre orter såsom Kristianstad. 

Även om alla medarbetare inom ambulanssjukvården ofta arbetar i utsatta situationer är det alltid förkastligt och tragiskt när personer som arbetar för att hjälpa andra utsätts för den här typen av attacker. Det ska inte förekomma.

Händelserna som våra medarbetare råkar ut för kan vara av olika slag, och man kan utsättas för hot och våld av patient, av patients anhöriga eller av andra personer som finns i närheten och som inte har med ambulansuppdraget att göra. Det kan också ske på väg till eller från uppdraget eller på plats hos patient.  
Ambulanspersonal arbetar kontinuerligt med att riskvärdera sitt uppdrag och deras arbetssätt har ett inarbetat säkerhetstänk. För oss är det viktigt att våra medarbetare i första hand alltid tänker på sin egen säkerhet. Målsättningen är att aldrig hamna i en situation som kan innebära fara men det är inte alltid dessa situationer går att förutse. Vi jobbar därför kontinuerligt med kompetensutveckling och utbildningar inom området hot och våld för att skapa en säkrare arbetsmiljö för våra medarbetare. I första hand handlar det om hur de ska undvika att hamna i en hotfull situation och i nästa steg, hur man ska kunna hantera en situation om man trots allt hamnar i en hotfull sådan.   
 
Vi har en nationell kamratstödjarorganisation som kan kontaktas varje dag, oavsett tid på dygnet. Kamratstödjare tar hand om medarbetare som har varit med om en allvarlig incident, oavsett vad denna är, har avlastande samtal och kan tillsammans med medarbetaren avgöra om ytterligare stöd och hjälp behövs.

Falck tycker att det är oerhört viktigt att hot- och våldfrågan får fokus i samhällsdebatten eftersom våra medarbetare ska ha en trygg arbetsmiljö och kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. När vi har möjlighet tar vi alltid upp denna viktiga fråga med våra samarbetspartners och kunder för att se hur vi tillsammans kan bli ännu bättre på att hantera den och skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt för våra medarbetare, och en förbättrad patientsäkerhet.

 
Sven Engquist, vd Falck Emergency

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se