Choose language

Close

Det Svenska Prehospitala Priset 2016 tillfaller Lisa Gårdlund

Igår delades det Svenska Prehospitala priset ut för sjätte året i rad. Det tillfaller i år Lisa Gårdlund, specialistsjuksköterska och barnmorska i Region Skåne. Prisutdelningen skedde i samband med Flisa - kongressen (Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård) på Helsingborg Arena i Helsingborg.

Motiveringen till utmärkelsen lyder:
Lagstiftningen är tydlig kring vår plikt att anmäla då barn far illa men få människor har haft modet att göra det. Lagstiftningen är tydlig kring vår plikt att anmäla då barn far illa men få människor har haft modet att göra det.
 
Lisa Gårdlund har på ett engagerat och kompetent sätt uppmärksammat ambulanspersonalen
på hur viktigt det är att tidigt signalera om det finns en misstanke om ett barn som inte har det bra.
 
För att citera Lisa: ”Vi är tränade att se det som inte syns och höra det som inte sägs.
Våra iakttagelser kan bidra till att barn kan komma ur sitt elände och att onda cirklar bryts”.
 
Att anmälningarna ökar, att personalen samtalar om ämnet och att oron för vad som händer
en själv om man anmäler har förflyttats till att bara ha fokus på barnens bästa!

Detta är ett tydligt bevis på Lisas fantastiska arbete i verksamheten!

Det Svenska Prehospitala priset 2016 uppmärksammar den prehospitala sjukvården och dess allt viktigare roll i den svenska vårdkedjan. Syftet med priset är att premiera goda exempel som kan användas i vardagen och som framför allt ökar patientnyttan. Priset tillfaller organisation/företag/arbetsplats eller enskild person som åstadkommit en bra användbar förändring inom den prehospitala sjukvården.

Priset är instiftat av Dagens Medicin, Flisa, Kommunal Vårdförbundet och Falck. 
 
 

Juryn bestod av:  

 • Håkan Klementsson, Ordförande Flisa (Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulans)
 • Barbro Naroskyin, Hälso- och Sjukvårdsdirektör Stockholms Läns Landsting
 • Christina Kennedy, Chefredaktör, Dagens Medicin
 • Sineva Ribeiro, Förbundsordförande, Vårdförbundet
 • Tobias Baudin, Förbundsordförande, Kommunal
 • Fredrik Granholm Ambulansöverläkare, Landstinget i Västernorrland
 • Robert Sinclair, Medicinsk rådgivare, Koncernstab Hälso- och Sjukvård, Västra Götalandsregionen
 • Peter Rönnerfalk, Medicinsk rådgivare, Landstingsstyrelsens förvaltning, Stockholms Läns Landsting
 • Anita Danielsson, Regional ambulanschef , Region Skånes Prehospitala Centrum, Region Skåne
 • Sven Engquist, VD, Falck Ambulans
 • Lizbet Todorova, Universitetslektor
 • egion Skåne- föredragande egion Skåne- föredragande
 • Liselott Sjöqvist, Bitr sjukhuschef, Västmanlands sjukhus, Landstinget Västmanland
Tidigare vinnare av Det Svenska Prehospitala Priset är:
 • 2015 års vinnare: Psykiatriskt Akut Mobilenhet, PAM, inom Psykiatrin Stockholms Läns Landsting. En resurs som ger nya förutsättningar för patienter med psykisk ohälsa och deras närstående, prehospitalt i det akuta skedet.
 • 2014 års vinnare: Ambulansöverläkare Hans Blomberg - Landstinget i Uppsala Län, Ambulansöverläkare Björn Ahlstedt - Landstinget Västmanland och fd Ambulansöverläkare Stig Lindberg - Landstinget Sörmland. Dessa ambulansöverläkare har utvecklat ett nytt medicinskt beslutsstöd för larmcentraler som bedömer medicinska behov och larmar ut prehospitala resurser.
 • 2013 års vinnare: Tilldelats Sveriges landsting och regioner för deras arbete med Nationella Strokekampanjen.
 • 2012 års vinnare: Pontus Albertsson och medarbetare på Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid Akutsjukvården i Västerbotten för deras arbete med insiktsbaserad utbildning för säkrare ambulanstransporter.
 • 2011 års vinnare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Stockholmsgeriatriken och AISAB för deras arbete med geriatrisk vårdkedja där den äldre patienten erhåller ett snabbare och säkrare omhändertagande genom samverkan mellan ambulanssjukvård och geriatrik.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se