Choose language

Close

Krisstöd med anledning av allvarlig händelse i Stockholm

Med anledning av det misstänkta terrordådet i Stockholm fredagen den 7 april har Falck Healthcare haft ett utökat krisstöd under hela helgen och inledningen på veckan.

Vi väntar att behovet av stöd till våra kunder och kundanställda kommer att vara fortsatt förhöjt under veckan. Med anledning av det ber vi om förståelse för att krisstödsärenden för närvarande ges förtur i vår hantering.

Råd till  chefer inför krismöte för drabbad arbetsgrupp
Att samla alla för ett mötet är ett bra sätt att kolla av hur personalen mår. Det medmänskliga stödet är en bra grund. Vid behov kan man sedan rådfråga eller koppla in krisexperter.

God krishantering kräver inte att  du som chef behöver agera mycket annorlunda än normalt, men var närvarande, omvårdande och fokusera speciellt på följande:
 • Samla de berörda och försök skapa en så trygg och omvårdande miljö som möjligt (servera gärna kaffe/varm dryck)
 • Trygga er roll och var två (bestäm vem som håller i mötet)
   
 • ​Ge enbart saklig information om vad som hänt och vad som är planerat 
 • Bjuda in var och en kommentera det som hänt dem - om de vill. Lyssna och låt alla prata till punkt!
 • Ha faktafokus, det hjälper hjärnan att sortera, bearbeta och förstå. Om någon reagerar starkt emotionellt, avled och erbjud individuellt stöd efter mötet - eller direkt (både för individens och gruppen trygghet)
 • Bedöm behov av akut  professionell hjälp och överväg akutsjukhus vid mycket starka reaktioner.
 • Uppmuntra kontakt med varandra och med anhöriga, vänner som man känner sig trygg med. Om någon saknar detta, bjud in till kontakt med er eller kollegor då.
 • Summera gruppens upplevelser, normalisera reaktionerna (referera till ”normal akuta stressreaktioner”) och påminn om situationens behov av sammanhållning och tolerans för att vi reagerar olika på starka påfrestningar.
 • Informera om vad som kommer hända. tidpunkter för information, krismöte och ev. planerat avlastningssamtal med Falck/annan vårdgivare och hur/var man kan få individuellt stöd.
 • Erbjud praktiskt hjälp eller stöd av olika slag, t ex partiell ledighet, minskade prestationskrav. Att visa omtanke har stort symboliskt värde
 • Följ upp och bedöm – rådgör med kollega/ledning/HR

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se