Choose language

Close

Prehospitala priset 2017 tillfaller ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus

Vid årets Flisa - kongress (Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård) i Jönköping den 19-21 september delades det Svenska Prehospitala priset ut för sjunde året i rad. Det tillfaller i år Ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus som har tagit fram en simuleringsteknik för övning av olika arbetssätt och tekniska lösningar. Motiveringen till utmärkelsen lyder:
 
Ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus har visat att vården kan ha stor nytta av att arbeta med simuleringsövningar för att öva olika arbetssätt och tekniska lösningar och man har, genom att använda simuleringsteknik, kunnat fokusera på vårdnyttan och möjligheterna till förbättradutvärdering ända ner på individnivå. Vidare har man visat på möjligheten att undgåresurskrävande CE-procedurer när man vill testa ny teknik.
 
Utifrån tekniska lösningar och standardiseringsarbete framtagna av Prehospital ICT Arena (PICTA)på Lindholmen Science Park i Göteborg har ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus också demonstrerat hur dessa nyvunna kunskaper kan omsättas i praktiken genom fullskaliga simuleringar med relevanta patientfall och de av PICTA framtagna tekniska lösningarna.

Det Svenska Prehospitala priset uppmärksammar den prehospitala sjukvården och dess allt viktigare roll i den svenska vårdkedjan. Syftet med priset är att premiera goda exempel som kan användas i vardagen och som framför allt ökar patientnyttan. Priset tillfaller organisation/företag/arbetsplats eller enskild person som åstadkommit en bra användbar förändring inom den prehospitala sjukvården.
 
Priset är instiftat av Dagens Medicin, Flisa, Kommunal, Vårdförbundet och Falck.  
 

​Juryn bestod av: 

 • Anita Danielsson, ordförande Prehospitala Priset
 • Håkan Klementsson, Ordförande Flisa (Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulans)
 • Christina Kennedy, Chefredaktör, Dagens Medicin
 • Sineva Ribeiro, Förbundsordförande, Vårdförbundet
 • Tobias Baudin, Förbundsordförande, Kommunal
 • Håkan Sundberg, Ambulanssjuksköterska, Region Norrbotten
 • Fredrik Granholm Ambulansöverläkare, Landstinget i Västernorrland
 • Robert Sinclair, Medicinsk rådgivare, Koncernstab Hälso- och Sjukvård, Västra Götalandsregionen
 • Heléne Nilsson, med dr. Region Östergötland
 • Lizbet Todorova, Universitetslektor Region Skåne - föredragande
 • Sven Engquist, VD, Falck Ambulans

Tidigare vinnare av Det Svenska Prehospitala Priset är:
 • 2016 års vinnare: Lisa Gårdlund, specialistsjuksköterska och barnmorska Region Skåne. Lisa har på ett engagerat och kompetent sätt uppmärksammat ambulanspersonalen på hur viktigt det är att tidigt signalera om det finns en misstanke om ett barn som inte har det bra.
 • 2015 års vinnare: Psykiatriskt Akut Mobilenhet, PAM, inom Psykiatrin Stockholms Läns Landsting. En resurs som ger nya förutsättningar för patienter med psykisk ohälsa och deras närstående, prehospitalt i det akuta skedet.
 • 2014 års vinnare: Ambulansöverläkare Hans Blomberg - Landstinget i Uppsala Län, Ambulansöverläkare Björn Ahlstedt - Landstinget Västmanland och fd Ambulansöverläkare Stig Lindberg - Landstinget Sörmland. Dessa ambulansöverläkare har utvecklat ett nytt medicinskt beslutsstöd för larmcentraler som bedömer medicinska behov och larmar ut prehospitala resurser.
 • 2013 års vinnare: Tilldelats Sveriges landsting och regioner för deras arbete med Nationella Strokekampanjen.
 • 2012 års vinnare: Pontus Albertsson och medarbetare på Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid Akutsjukvården i Västerbotten för deras arbete med insiktsbaserad utbildning för säkrare ambulanstransporter.
 • 2011 års vinnare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Stockholmsgeriatriken och AISAB för deras arbete med geriatrisk vårdkedja där den äldre patienten erhåller ett snabbare och säkrare omhändertagande genom samverkan mellan ambulanssjukvård och geriatrik.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se