Choose language

Close

Falck Ambulans får fortsatt förtroende i Stockholm

 

​Den 20 februari fattade Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting beslut om upphandlingen av vägburen ambulans i Stockholms län. Vi kan glädjande konstatera att Falck får fortsatt förtroende att bedriva ambulanssjukvård i de distrikt vi ansvarar för idag: Syd-ost och Syd-väst. Falck tilldelas dessutom distrikt Mitt –syd.   

 

Nu följer en tio dagars spärrtid där samtliga aktörer som har varit delaktiga i upphandlingen kan överklaga beslutet. Om ingen överklagan sker vinner dagens beslut laga kraft den 5 mars.
 
Falck Ambulans driver sedan tidigare ambulanssjukvård i Västerbotten, Stockholm, Östergötland och på Gotland.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se