Choose language

Close

Falck Räddningskår

Klagomålshantering

Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd. Att det trots allt uppstår missförstånd, missnöje eller problem går tyvärr inte alltid att undvika. Det kan vara allt från att du tycker att du har blivit illa bemött eller anser att du har fått för lite ersättning för en skada. Vi vill gärna ha dina synpunkter eller klagomål så snart som möjligt då det alltid är bäst och lättast att reda ut ärenden så snabbt som möjligt. Självklart är det kostnadsfritt. Även om du inte är nöjd vill vi att det ska vara enkelt att vara kund hos oss, och därför beskriver vi här i hur du kan göra.

Kontakta först den som handlagt ditt ärende
I första hand ska du som kund kontakta personen som hanterat ditt ärende för att reda ut eventuella missförstånd.

Få en andra prövning lokalt
Vill du få en andra bedömning av ditt ärende så granskar en annan handläggare eller ansvarig person ditt ärende. Du som kund har rätt att få ett skriftligt svar. Kontakta den handläggare som du först haft kontakt med för att begära omprövning.

Kontakta vår skadenämnd
Om du trots tidigare kontakter med oss inte är nöjd, kan du även kontakta vår skadenämnd. Skadenämnden sammankallas vid behov och prövar ditt ärende för att du skall kunna få ett slutligt besked avseende ditt ärende. Kontakta skadenämnden genom att skriva ner dina synpunkter och skicka per post eller mejl till:
Falck Försäkringsaktiebolag
Att: Skadenämnden
181 87 LIDINGÖ
Eller mejla till: skador@se.falck.com
Om du fortfarande inte är nöjd
Om vi försökt lösa problemet tillsammans och du inte är nöjd kan du få ditt ärende prövat hos följande instanser:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Du kan också vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkringsfrågor. ARN prövar ditt ärende utan kostnad.
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Hemsida: www.arn.se mejl: arn@arn.se
Kommunal Konsumentvägledare
Kontakta den lokala konsumentvägledaren i din hemkommun

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Besöksadress: Karlavägen 108, 115 26 Stockholm
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 08-22 58 00
Fax: 08-24 88 91
Hemsida: www.konsumenternasforsakringsbyra.se
Tvistlösning online
Du kan även välja att lösa tvisten genom den alternativa tvistlösningsvägen Online Dispute Resolution (ODR). ODR är en plattform för tvistlösning online. För att ta dig vidare till ODR besök http://ec.europa.eu/odr >>

En tvist kan dessutom prövas i allmän domstol.

Domstol
Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​​​​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Hjälp med kundserviceärenden och svar på vanliga frågor hittar du här. Och vid generella förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.s​e