Choose language

Close
​​​​Falck Sverige

Vad gör jag om det sker en olycka?

​Om du befinner dig på olycksplatsen i ett tidigt skede:
 1. Få en överblick
  Vad har hänt? Hur många är skadade? Finns det fler risker?
 2. Prioritera
  Vad måste göras först? Utrymma fordon, varna andra etc.
 3. Varna
  För att undvika att ytterligare bilar krockar och förvärrar olyckan så kan det vara bra att varna med hjälp av varningsblinkers eller varningstriangel.
 4. Larma 112
  Vi det här laget har du fått en bra bild över situationen och kan tillkalla hjälp.
 5. Om någon är medvetslös, utför första hjälpen (LABC)
Att tänka på
Vänta på räddningspersonalen och se till att de kan ta över och att du lämnar alla uppgifter som efterfrågas. Om du avviker från olycksplatsen innan kan det betraktas som smitning vilket kan ge fängelse och böter (undantaget om du inte bevittnat olyckan och personer redan befinner sig på plats).

Du måste lämna ditt namn och uppgifter om någon kräver det.

Du får inte flytta något på olycksplatsen. Men använd sunt förnuft och om föremålet innebär fara så kan du flytta det eller om du behöver använda något för att hjälpa personer i nöd.

Larma alltid 112 om någon skadats i olyckan.

Farligt gods
Explosionsrisken för lastbilar som är märkta med skyltar för farligt gods är väldigt hög. Du ska därför undvika att närma dig en lastbil som varit med i en olycka. Lasten kan bli livsfarlig om det läcker ut och orsaka explosioner och bränder.

Mindre olyckor
Om du själv skulle råka ut för en olycka så bör du ha en skadeanmälningsblankett i bilen. Annars så ser du till att anteckna följande:
 • Tid, datum och plats för olyckan.
 • Kontaktuppgifter på vittnen och vad de har sett.
 • Motpartens namn, adress, telefonnummer, fordon, registreringsnummer och försäkringsbolag.
 • Alla skador som uppstått.

Parkeringsolycka eller liknande
 • Om du råkar köra på någon som är parkerad eller skada någons egendom så måste du själv kontakta ägaren till det påkörda föremålet så snabbt som möjligt. Transportstyrelsen kan hjälpa dig med kontaktuppgifter utifrån registreringsnummer.
 • Om du inte har en telefon tillgänglig så sätt upp en lapp med dina kontaktuppgifter på vindrutan eller vid det påkörda föremålet.
 • Om du mot förmodan inte skulle få tag på ägaren så kontakta polisen. De skriver upp olyckan så att du inte kan anklagas för smitning.
 • Om det är ett vägmärke som du skadar måste du omedelbart försöka återställa det- och sedan informera transportstyrelsen eller polisen.
Viltolyckor
Det är störst risk för olyckor med djur under gryning och skymning, då djuren är aktiva och sikten kan vara begränsad. Det är också bra att ha ett extra observant öga vid öppna fält, nära vattendrag och längst viltstängsel.
Under 2015 skedde totalt 48.190 viltolyckor. Nedan ser du antal viltolyckor i Sverige per månad.
Källa: http://www.viltolycka.se/

Att göra om du kör på ett större djur 
En älg väger cirka 700 kg och har en höjd som är i nivå med bilens vindruta. Vid en frontalkrock är risken därför väldigt stor att älgen pressas rakt in i bilen hos passagerarna. Därför är älgolyckor den farligaste typen av viltolycka.
 1. Varna andra trafikanter med varningsblinkers och varningstriangel.
 2. Är djuret dött, försök att flytta det från vägen för att undvika att djuret förorsakar ett trafikhinder. Om djuret bara skadades och sprang iväg så är det bra om du märker ut platsen för olyckan. På så sätt kan jägare lättare spåra upp djuret.
 3. Om djuret skadas är du skyldig att kontakta Polisen. Du är även alltid skyldig att kontakta Polisen om du kört på (oavsett om djuret skadats eller ej) något av följande djur:
  • Älg
  • Björn
  • Varg
  • Vildsvin
  • Lo
  • Hjort
  • Rådjur
  • Utter
  • Mufflonfår
  • Örn
Bra att tänka på
Vi rekommenderar att du har en Falck Vägassistansförsäkring. Vid olyckor kan det vara bra att ha vägassistansförsäkring så du har full trygghet vid driftsstopp längs vägarna. Med Falck Vägassistansförsäkring så får du:
 • Hjälp på plats, starthjälp eller bärgning utan självrisk eller extra kostnad.
 • Hyrbil, hotell eller hemresa ingår utan extra kostnad eller självrisk för nästan alla Falcks försäkringar.
 • Försäkringen gäller i Sverige samt större delen av Europa.
 • Falcks larmcentral är öppen dygnet, runt året om.
 • Ingen självrisk eller extra kostnader.
Du beställer enkelt, genom att klicka här. Om du behöver vägassistans ring Falck på 020-38 38 38

Källa: Polisen.se ​ ​​ ​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se