Choose language

Close
 

Affärsområden

​Falck Ambulans

Vi bedriver ambulanssjukvård på uppdrag av flera landsting och regioner i Sverige. Dessa landsting och regioner är Stockholm, Skåne, Östergötland, Västerbotten, Västernorrland samt Gotland.

Våra verksamheter kännetecknas av högsta kvalitet, en väl utvecklad arbetsmiljö, effektiva processer som får genomslag i verkligheten samt fokus på utveckling av ambulanssjukvården.
Falck leder tillsammans med landsting och regioner ambulanssjukvården in i nästa utvecklingsskede med trygghet som grund.
 
Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1.
Falck Jumbolans
 
Jumbolans är en specialdesignad buss för människor i behov av sjukresa, liggande sjuktransport, människor med omsorgsbehov, allergier eller rörelsehinder. Den är grundutrustad med rutinerad vårdpersonal och sjukvårdsutrustning. Jumbolans gör kostnadseffektiva transporter möjliga mellan sjukhus där alla patienters behov tas tillvara.
Jumbolans har idag två fullt utrustade bussar samt tre lättare utrustade bussar i trafik i Sverige och var som första sjuktransportorganisation i Europa ISO-certifierade.

Falck Räddningstjänst
 
Falck Räddningstjänst bedriver brand- och räddningstjänst samt sjukvårdstjänst vid Forsmarks kärnkraftverk.

Falck Räddningstjänst verksamhet kännetecknas av ansvarstagande, trygghet, högsta kvalitet och effektiva processer där vi hittar nya sätt att bedriva räddningstjänst på.
 
Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1.

Falck Academy

 
Erbjuder utbildningar inom första hjälpen, krisstöd, brandskydd och säkerhet. Falck har många års erfarenhet av att utarbeta skräddarsydda utbildningar och tjänster på arbetsplatser runt om i hela landet. Samtliga utbildare och konsulter har erfarenhet från aktivt arbete inom respektive ämnesområde, vilket också omsätts i utbildningskonceptet. Genom våra utbildningar säkerställer ni att er personal inom företaget eller organisationen får nödvändig kunskap inom respektive område. Att genomgående ha god beredskap samt goda förutsättningar att hantera oförutsedda situationer lönar sig alltid i längden. Vi hjälper er nå dit.

Falck VägAssistans
 
Falck VägAssistans finns på våra större trafikleder och i våra tunnlar för att minska störningarna i stockholmstrafiken. Vi hjälper snabbt till med enklare haverier, bensinstopp och undanröjer trafikfarliga hinder. Vi har ett nära samarbete med Polisen, Stockholms stad och Trafikverket. Färre störningar som orsakar köer minskar risken för olyckor samt förbättrar även miljön.

Falck Läkarbilar - Hembesök av läkare

Hembesöksverksamheten ska erbjuda medicinsk bedömning av läkare, telefonkonsultation av läkare samt i förekommande fall inleda behandling i den enskilda patientens hem. Med patients hem avses också särskilda boendeformer samt vistelseformer som t.ex. häkten.

 

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se