Choose language

Close

Vår verksamhet

Falck Ambulans bedriver sedan februari 2012 hembesök av läkare. Hembesöksverksamheten ska erbjuda medicinsk bedömning av läkare, telefonkonsultation av läkare samt i förekommande fall inleda behandling i den enskilda patientens hem.

Verksamheten omfattar befolkningen i hela Skåne, dygnet runt. Våra akutläkarbilar bemannas med specialister i allmänmedicin. Bemanningen anpassas efter rådande uppdragsläge vilket gör att vi kan erbjuda god tillgänglighet även under högbelastade perioder. Målet med verksamheten är att antalet besök vid sjukhusens akutmottagningar ska minska.

Omfattning

I dagsläget genomför våra läkare årligen cirka 15 000 hembesök över hela Region Skåne. Därtill stödjer vi Skånes sjuksköterskor genom cirka 9 000 telefonkonsultationer per år.

Kvalitet och ekonomi

Region Skånes revision av vår verksamhet som genomfördes av KPMG i början av 2013 kom fram till följande:
• Verksamheten uppfyller kraven i avtalet med hög kvalitet och tillgänglighet
• Verksamheten är kostnadseffektiv både för patienten och för samhället
• Verksamheten bidrar till patientnytta


Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​​​​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Hjälp med kundserviceärenden och svar på vanliga frågor hittar du här. Och vid generella förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.s​e