Choose language

Close

Vårdgivare

Vår läkare besöker patienten i hemmet/boendet, gör en bedömning och inleder behandling.
En journalkopia skickas till patientansvarig läkare. Patienten får vård i hemmet/boendet och slipper söka jourmottagning. Läkarbesök skall genomföras inom 4 timmar, dock senast inom 8 timmar.
Falck Läkarbilar är en fri nyttjanderätt för hälsovalsenheten. Läkarbemanningen anpassas efter rådande uppdragsläge vilket gör att vi kan erbjuda god tillgänglighet även under högbelastade perioder.

Patientgrupper som omfattas
Personer som:
• är i akut behov av sjukvård men inte livshotande tillstånd eller på annat sätt uppenbart är i behov av sjukhusets akuta resurser.
• inte utan betydande svårighet själv kan ta sig till en sjukvårdsinrättning.
Båda dessa kriterier måste infalla samtidigt för att hembesök ska bli aktuellt.
 
Prioriterade patientgrupper
I patientgruppen ingår en prioritering av:
• äldre
• multisjuka

• vårdintygsbedömningar
• barn som är sjuka och samtidigt har omständigheter som bidrar till behov av hembesök

• oväntade dödsfall

Vem som kan beställa akuta hembesök
• 1177 Vårdguiden
• Leg sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård
• Leg sjuksköterska/läkare vid Hälsovalets vårdenheter
• Leg sjuksköterska vid SOS Alarm

• Leg sjuksköterska vid Region Skånes larmcentral
• Leg sjuksköterska/läkare vid sjukhusens akutmottagningar

• Leg sjuksköterska vid sjukhusens vårdavdelningar

• Leg sjuksköterska inom psykiatri

• Leg sjuksköterska på kvälls- och helgmottagningar

• Omsorgspersonal vid LSS-boenden   
• Ambulanssjuksköterska
• Polisen

• Kriminalvården

• Migrationsverket

 

Dessa funktioner/verksamheter ska i samtliga fall ha bedömt att patienten uppfyller kriterierna för hembesök av läkare.  


Uppgifter som ska lämnas vid beställning:

• Namn
• Personnummer
• Adress
• Telefonnummer
• Symtombild/sjukdomstillstånd
• Status vitala parametrar enligt VISAM
• Vid smärta ange denna enligt Triagehandboken, VAS eller NRS
• Aktuell medicinering, om möjligt
• Anledning till hänvisning
• Hänvisande enhets och persons namn och telefonnummer


Beställning av akuta hembesök (dygnet runt)
Telefon: 0771-75 25 25

Telefonkonsultation (vard. 17.00–08.00, helger dygnet runt)
Telefon: 0771-75 25 25


Blankett Hembesök av läkare för utskrift - KLICKA HÄR!


Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​​​​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Hjälp med kundserviceärenden och svar på vanliga frågor hittar du här. Och vid generella förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.s​e