Choose language

Close

Brandskydd

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) säger att alla arbetsplatser ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vilket bl.a. innebär att personalen ska utbildas i grundläggande brandkunskap (BKA) – hur man förebygger brand och hur man ingriper mot brand på rätt sätt.

Varje dag brinner det på 30 arbetsplatser i Sverige. En del av dessa bränder stannar vid tillbud genom att välutbildad personal snabbt reagerar och agerar. Många blir tyvärr större bränder och orsakar stora skador. Brandorsakerna inom näringslivet uppgår varje år till flera miljarder kronor.  För att en liten brand inte ska utvecklas till en större brand krävs ett ingripande inom två-tre minuter. 

Personalen är den första och viktigaste resursen att stoppa branden. Personalens kunskap om förebyggande brandskydd, riskmedvetenhet och att kunna ingripa på rätt sätt vid ett brandtillbud är naturligtvis en viktig faktor för verksamhetens säkerhetsarbete.

Utbildningar:
• Grundläggande brand- och säkerhetsutbildning
• Att komma igång med SBA- Systematiskt brandskyddsarbete
• Utrymningsledarutbildning
• Test av organisation – Utrymning
• Brandskyddsansvarig/kontrollant- utbildning
• Utbildning för kontrollanter av brandfarlig vara
• Objektanpassning
• Heta Arbeten
• Grundläggande brandutbildning för ambulanspersonal

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se