Choose language

Close

Systematiskt brandskyddsarbete

Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, som trädde i kraft den 1 januari 2004, lägger ett ökat ansvar på bl.a. fastighetsägare som näringsdirkaren. Detta innebär att systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas på alla arbetsplatser. Dessutom omfattas många byggnader/anläggningar av kraven att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.
 
Falck Academy erbjuder lösning som innebär att ni på ett enkelt sätt kommer igång med det systematiska brandskyddsarbetet. Vårt förslag innebär att ni med stöd av vår information/utbildning i kombination med vår kompetens bygger upp en intern kunskap inom detta område. Målet är att ni själva, på ett enkelt sätt, ska kunna införa fungerande rutiner i ert dagliga befintliga kvalitetsarbete.
 
Att komma igång med Systematiskt brandskyddsarbete
Våra brandinspektörer kommer till er verksamhet och tillsammans går ni igenom verksamhetens systematiska brandskyddsområde och gör också en grundläggande brandsynskontroll.
 
Brandskyddskontrollen innefattar följande:
- Genomgång av utrymningsvägar
- Genomgång av utrymningsstrategi
- Genomgång av befintlig utrymningsplan
- Genomgång av larmrutiner
- Genomgång av släcksystem/utrustning
- Genomgång av utbildningsbehov
 
Under genomgången förs dokumentation som sedan sammanställs och översändes till er i en rapport med konkreta åtgärdsförslag. Fotografier tas som underlag för att senare användas i utbildningsmaterial.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se