Choose language

Close

Emotionella Första Hjälpen

En traumatisk kris/stress reaktion utlöses av en händelse av sådan art och grad att individen upplever sin (eller närståendes) fysiska existens, trygghet, sociala identitet allvarligt hotade.
 
Människor som har blivit utsatta för olyckor, katastrofer, rån, hot, våld, livskriser, allvarlig skada eller sjukdom, död, stark stressbelastning över tid m.m. har behov av särskild omsorg
och stöd. Obearbetad stress är en väsentlig orsak till otrivsel och sjukfrånvaro.
 
Ett gott omhändertagande i det akuta skedet är av stort betydelse för återhämtningsprocessen efter en händelse för att mildra stressreaktioner och förebygga framtida sjukdomstillstånd.
 
Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom emotionella första hjälpen. Inga förkunskaper krävs.
 
Utbildningen omfattar:
- Utlösande faktorer för krisreaktion/stressreaktion
- Kris/Stressreaktionens förlopp
- Emotionella första hjälpen
- Eftervårdsbehov efter kris/stressreaktion.
 
Efter utbildningen skall du kunna ge emotionella första hjälpen efter en allvarlig händelse.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se