Choose language

Close

Vår Verksamhet

I Stockholmsområdet är VägAssistansfordonen ett naturligt inslag i gatubilden. När en bil stannat är vi genast där för att hjälpa. Så har det varit i ett antal år. De goda effekterna är många. För individen som drabbats är det en trygghet att få snabb hjälp, vare sig det är en olycka, fel på bilen eller det egna hälsotillståndet som orsakat stoppet.
 
Färre störningar som orsakar köer minskar också risken för olyckor. I ett vidare perspektiv pratar vi om att undvika samhällsekonomiska förluster. Det kan vara farligt att till exempel få bränslestopp eller en punktering mitt i rusningstrafiken, då det finns en betydande risk att bli påkörd.
 
En av de viktigare första åtgärderna för Falck VägAssistans är därför att skydda fordon, förare och eventuella passagerare på platsen för stoppet. Våra fordon utrustade med påkörningsskydd och körriktningsskyltar som vi parkerar bakom den olycksdrabbade. Påkörningsskydden är avsedda för trafik i hastigheter upp till 90 km/h vilket innebör att påkörning i denna hastighet inte orsakar allvarligare personskada. Med hjälp av fordonets påkörningsskydd skyddar vi platsen och med körriktningsskylten leder vi om trafiken på bästa sätt.
 
Falck VägAssistansfordon är utrustade med en rad hjälpmedel för att direkt kunna hjälpa igång det fordon som fått stopp. Det finns brandsläckningsutrustning och personalen har utbildning  för att genomföra en första insats vid fordonsbrand. Föraren är även utbildad i första hjälpen och har med sig hjärtstartare i de fall man anländer till ett hjärtstopp. Förutom att hjälpa till vid fordonshaverier kan Falck VägAssistans rycka ut för att röja vägbanor eller hjälpa till vid skador på vägräcken och liknande.
 
Fordonen styrs av Trafik Stockholm som bland annat övervakar Stockholmstrafiken via kameror.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se