Mer om HLR och hjärtstartare

Fler liv kan räddas med hjärtstartare​​​

Hjärtstartare

Hjärtstopp kan ske när som helst och om en av dina anställda skulle råka ut för ett hjärtstopp och det finns en hjärtstartare på din arbetsplats så ökar chanserna till överlevnad drastiskt då rätt hjälp kan ske på plats.

Falck har med sin kompetens från internationell ambulansverksamhet en ovärderlig erfarenhet av människor i nöd och vet hur viktiga de första minuterna är vid ett hjärtstopp. Används en hjärtstartare inom 3 minuter ökar chansen för att personen ska överleva utan svåra men. Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter igång hjärt-lungräddning inklusive hjärtstartare (defibrillator) i väntan på ambulansen.​​

Skaffa Falck Hjärtsäkrad arbetsplats nu

Hjärtstartare Bas
 • AED hjärtstartare
 • Garani under hela avtalsperioden
 • Serviceavtal
 • Ersättningsmaskin vid service
 • AED-skylt
 • Hjärtstartarväska
 • Psykologisk telefonrådgivning
 • Fri support
Hjärtstartare Plus
 • AED hjärtstartare
 • Garani under hela avtalsperioden
 • Serviceavtal
 • Ersättningsmaskin vid service
 • AED-skylt
 • Hjärtstartarväska
 • Psykologisk telefonrådgivning
 • Fri support
 • Fri uppdatering av programvara
 • Årlig utbildningsplats

 

Vill du ha mer information om våra hjärtstartare?

Varje år drabbas 10.000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, utanför sjukhus överlever endast 5 % av dessa.

Används en hjärtstartare överlever 74%

Med Falck Hjärtstartare så blir din arbetsplats hjärtsäkrad och du och din personal kan känna er trygga då ni besitter kunskap om vad som behöver göras om någon faller ihop på grund av hjärtstopp, är medvetslös, blöder kraftigt, är i chock eller inte kan andas. Ni får även bästa möjliga förutsättningar att ge behandling med Falcks Första Hjälpen Väska och att hjärtstartaren kan användas omedelbart.

 

Vid en allvarlig skada är varje minut avgörande, till exempel vid ett hjärtstopp minskar risken för överlevnad med 10 % för varje minut om man inte får hjälp. Därför är tillgång till hjärtstartare och första hjälpen väskan vid en olycka mycket viktigt för att rädda liv.

Utforska vidare