Läkarbilar

Mobila läkarteam avlastar vårdkedjan

Falcks läkarbilar är i tjänst dygnet runt alla dagar på året. Uppdraget är att avlasta akutsjukvården, sjukhus och vårdcentraler, så att de kan finnas där för de patienter som måste vara på plats.

Sedan 2012 har Falck uppdraget att utföra akuta hembesök i Region Skåne. Runt 16 000 hembesök genomförs varje år och 80 % av besöken sker inom fyra timmar.

Samhälls- och patientnytta

Uppdragen som utförs av Falcks läkarbilar ger ökad patientnytta likväl som det har visat sig vara en kostnadseffektiv lösning för samhället. Trycket på akutsjukvården har minskat och både hemsjukvården och övriga sjukvården får avlastning. Patienterna kan i stor utsträckning få vård och påbörjad behandling hemma och har i många fall möjlighet att stanna hemma. De mobila läkarteamen kan också ta akuta provtagningar direkt på plats för att göra en bedömning i hemmet.

Teamen i läkarbilarna kan också användas för att göra vårdintygsbedömningar och vid oväntade dödsfall hjälpa till med intyg.

Prioriterade patientgrupper

Dygnet runt rullar Falcks läkarbilar för att besöka patienter som har akut behov av vård. I bilen finns en specialistläkare i allmänmedicin och en undersköterska. Huvudsakliga patientgrupper är äldre och multisjuka. Väl hemma hos patienten gör läkaren en bedömning och inleder behandling. Efter besöket skickas en journalkopia till den patientansvarige läkaren. Patienterna uttrycker ofta en lättnad och tacksamhet över att få högkvalitativ vård i hemmet och slippa utmattande resor och långa väntetider på akuten på sjukhuset.

Egen sambandscentral

Uppdragen dirigeras via en sambandscentral som även den drivs av Falck. Hit vänder sig sjuksköterskor från anslutna Regioner, 1177 Vårdguiden, polis, Kriminalvården och Migrationsverket.

4–8

timmar är inställelsetiden

15.000

hembesök per år

8.500

telefonkonsultationer per år

Utforska vidare