Choose language

Close

Hot och våld

Omfattning: 0,5-1 dag
 
Falck Healthcares utbildare är leg psykologer och/ eller leg psykoterapeuter med långvarig erfarenhet av behandling, utveckling och utbildning av medarbetare, chefer och arbetsgrupper. Utbildningen är interaktiv och erfarenhetsbaserad, där kursledarnas fallexempel och deltagarnas egna riskanalyser och erfarenheter av svåra händelser är utgångspunkt för diskussioner om bemötande, rutiner och reaktioner.
 
Rekommenderad gruppstorlek: 10-12  personer.
 
Omfattning: Halvdag (08.30-12.00 alt. 13.00-16.30) eller heldag (08.30-16.00).
 
Heldag kan också delas upp på två halvdagar, där perioden mellan de två utbildningstillfällena ger utrymme för tankar och reflektioner som blir utgångspunkt för fördjupade diskussioner vid det andra utbildningstillfället.
 
Innehåll halvdag
Lagar och riktlinjer kring hot och våld på arbetsplatsen
Riskanalys av hotsituationer i klientarbete
Inventering av erfarenheter av hot och våld, genomgång av fallscenarion
Bemötande av svåra klienter/kunder och/eller hot- och våldssituationer
Reaktioner efter hot och våld
Rutiner, riktlinjer och krisorganisation
 
Innehåll heldag
Utöver innehållet från halvdagsutbildningen, kommer heldagen att ge möjligheter till fördjupning kring fallscenarion, egna erfarenheter och övningar. Heldagen kommer också att kunna ge utrymme för ett block om kamratstöd och andra stödinsatser från medarbetare/ chefer efter svåra händelser.

Sveavägen 17, 7 tr

111 57 Stockholm

Telefon 0771 - 50 50 80

Fax: 08 - 406 67 99

E-post: info@falckhealthcare.se​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies.​